Waarom heeft Allah (swt) ons geschapen?

In de naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle

Antwoord:
Allah, Verheven is Hij, heeft ons geschapen om Hem te aanbidden zonder Hem deelgenoten toe te kennen

Bewijs uit de Koran: “En Ik heb de djinn en de mensen slechts geschapen om Mij te aanbidden.” (Adh-Dhaariyaat:56)

Bewijs uit de Hadieth:

Het recht dat Allah heeft op Zijn dienaren is dat zij Hem aanbidden en geen deelgenoten aan Hem toekennen. (Boechari en Moeslim)

Bron: Aqiedatoe’KoeloeMoesliem van Mohamed bin Jamiel Zienoe.