Waarom heeft Allah (de Verhevene) de boodschappers gestuurd?

Antwoord

Hij heeft hen gestuurd om de mensen uit te nodigen tot het aanbidden van Allah (de Verhevene) alleen zonder enige deelgenoten aan Hem toe te kennen.

Koran
“En Wij hebben naar elk volk een boodschapper gestuurd, opdat zij Allah zouden aanbidden en at-Taaghoet (datgene wat buiten Allah aanbeden wordt) vermijden.” (An-Nahl:36)

Hadieth
En de profeten zijn broeders van elkaar en hun geloof is één (dat wil zeggen dat alle profeten uitnodigden tot Tawhied).” (Boechari en Moeslim)

Bron: Aqiedatoe’KoeloeMoesliem van Mohamed bin Jamiel Zienoe.