Waarom heeft Allah Boodschappers gestuurd?

Allah heeft Boodschappers gestuurd zodat zei de mensen leren Allah alleen te aanbieden en geen partners naast Allah te gehoorzamen. En dat de mensen geen pleidooi tegen Hem hebben.

De Boodschappers hebben ook de mensheid geïnformeerd over het juiste pad dat je als mens moet bewandelen. Hiervoor staat in de Koran dan ook de smeekbede aan Allah om ons de Siraat-al Moestaqim te wijzen. Deze Siraat-al Moestaqim of rechte weg betekent niet dat die ook recht is. Hij zal zeker over bergen en dalen voeren. De juiste weg hoeft niet een rechte weg te zijn in de letterlijke betekenis van het woord.