Waarom accepteert Allah alleen de Islam als geloof?

Allah zei in de heilige Koran: “Voorwaar, de (enige) godsdienst bij Allah is de Islam”

[3:19]. Hij zei ook,

“En wie er een andere godsdienst dan de Islam zoekt: het zal niet van hen aanvaard worden en hij behoort in het Hiernamaals tot de verliezers.” [3:85}.

Dus de enige godsdienst die geaccepteerd wordt door Allah is de Islam. Waarom? Omdat:

  1. Islam wil zeggen overgave aan Allah. Daarom is het geloof in alle geopenbaarde boeken en alle profeten een plicht.
  2. Wanneer je echt in Allah gelooft, dan moet je in alle door Allahs’s gestuurde profeten geloven; Adam, Noah, Abraham, Isaac, Jacob, Ismaël, Moses, Jezus en Mohammed. Je mag niet een aantal profeten accepteren en andere verwerpen.