Waar is Allah en wie zijn Zijn vrienden?


Waar is Allah?
Allah zette Zich op de Troon, boven de hemel en hierdoor gescheiden van Zijn schepselen.

“Voelt gij u veilig voor Hem Die in de Hemel is, dat Hij u niet zal doen verzwelgen als de aarde plotseling begint te schudden? Voelt gij u veilig voor Hem Die in de Hemel is, dat Hij niet tegen u een orkaan zal zenden? Dan zult gij weten, hoe (mijn) waarschuwing was.” ( 67 – Al-Mulk : 16-17)

Is Allah in ons (in jou als persoon)?

Allah zette Zich op de Troon. Er is geen bewijs voor dat Allah in ons zou zijn. Hij is wel met ons door Zijn kennis. Hij kan ons zien en horen.
In de Koran staat (20 – Ta Ha, vers 46): “Vreest niet, want Ik ben met u. Ik hoor en Ik zie.”

Wie zijn de vrienden van Allah?

Dat zijn die mensen die vroom en rechtvaardig zijn. Ze onthouden zich van allerlei zonden en houden zich bezig met het goede.
Koran en Sunnah (datgene wat de Profeet, vzmh, gedaan heeft) zijn hun leidraad.