Vragen aan een moslim

Hallo,
Hier zijn onze vragen;

1- Waarom heeft u dit geloof?
Ik heb dit geloof aangenomen omdat het de ware religie is. Allah zegt in de Koran, dat er naast de Islam geen enkele andere religie wordt geaccepteerd. Islam is ook een levenswijze. Het vertelt je precies hoe je dient te leven. Islam is ook niet ingewikkeld. Het is simpel en gemakkelijk uit te voeren.

2- Wat doet dit geloof met uw leven?
De Islam geeft mij voldoening en rust. De Islam leert mij hoe om te gaan met mijn Schepper en wat Hij, de Verhevene, wel en niet goed vindt, en hoe ik hem tevreden kan stellen, zodat ik het Paradijs kan binnen treden. In sha Allah. Verder leert de Islam mij geen verkeerde dingen doen. Dan kun je denken aan: drinken van alcohol, het plegen van overspel etc.. Daarnaast heb ik dankzij de Islam contact met Allah, Verheven is Hij, middels het gebed, en Allah, Verheven is Hij, communiceert met ons middels de Koran.

3- Zijn de mensen in uw omgeving ook moslim?
Ja zeker, dat geldt voor mijn vrouw, mijn kinderen, mijn broers etc.. Ook mijn vrienden en vele anderen zijn moslim.

Zo ja, vind u dit fijner dan mensen die geen moslim zijn. En zo nee, heeft u daar moeite mee?
Kijk, als moslims onderling is er een zekere broederschap aanwezig. Dat is iets wat niet te beschrijven is, iets dat je alleen kan ervaren als je moslim bent. Daarnaast vertelt de Islam mij dat ik iedereen moet respecteren, ongeacht geloof of afkomst. Mijn collega’s zijn allen niet-moslim en
we gaan goed met elkaar om.

4- Zijn er in uw geloof verschillen tussen mannen en vrouwen?
Beiden zijn voor de Islam gelijk. De vrouw weet uit de Koran en de Sunnah, hoe zij door het leven dient te gaan. En de man heeft duidelijke regels, ook uit de Koran en de Sunnah, waar hij zich dient aan te houden. Kwa manieren, omgang, kledingdracht etc. in de religie Islam, zijn er zeker verschillen. De vrouw heeft haar rechten en plichten en de man heeft zijn plichten en rechten.
De man heeft bijvoorbeeld plichten jegens zijn vrouw. De vrouw heeft haar plichten jegens haar man.

5- Moet u bepaalde dingen doen voor uw geloof, of mag u bepaalde dingen juist niet doen?
Er zijn bepaalde dingen, zoals het gebed, de armenbelasting, het vasten, en de bedevaart die verplicht zijn voor iedere moslim. En er zijn zaken die we moeten laten, zoals het drinken van alcohol, het eten van varkensvlees, het plegen van overspel etc..

6- Bent u streng gelovig en wat houdt dat voor u dan in?
Ik ben gelovig. De Imaan (het geloof), neemt soms toe en soms af. Als moslim dien ik te werken aan mijn geloof, zodat deze blijft toenemen. Maar streng gelovig is verkeerd uitgedrukt. Dat wil de Islam juist niet. De Islam wil dat we goed leven en alleen goede daden verrichten. Iemand die alleen maar goede daden verricht is niet streng gelovig. Nee, zijn Imaan is goed en hij handelt ernaar.

7- Wat zijn de verschillende feesten en ceremonies in uw geloof?
De Islamitische feesten zijn:
– de wekelijks ied (feestdag), dat is de vrijdag.
– ied el fitr, bekent als het Suikerfeest.
– ied el kabier, bekent als het Slachtfeest.

8- Geloven moslims in leven na de dood?
Ja zeker, vandaar dat wij goed moeten leven, zodat Allah, Verheven is Hij, ons beloond met een goed leven na de dood.

Zo ja, wat voor leven is er dan na de dood?
Het leven in het paradijs, zoals Allah, Verheven is Hij, in de Koran heeft beschreven.

Redactie IC