Vermeldt de Koran wanneer de Dag des Oordeels zal plaatsvinden?

Neen. Maar de Koran vertelt dat het wel zal plaats vinden. Verder wordt vermeld dat niemand het weet behalve Allah. Allah zegt:

“Zij vragen jou (O Mohammed) over het Uur: ‘Wanneer zal het plaats vinden?’ Zeg: ‘Voorwaar, de kennis daarover is slechts bij mijn Heer, niemand kan over de tijd ervan duidelijkheid geven dan Hij’.”

De Dag des Oordeels kan elk moment komen. De wijze persoon bereidt zich voor op deze dag, wanneer iedereen verantwoording moet afleggen over zijn daden.
Zorg er dat je er klaar voor bent en wees voorbereid. Wees alert, want niemand weet wanneer hij zal sterven. Dit leven is een test. We worden getoetst tijdens dit korte leven. Het resultaat van de test bepaalt welk soort beloning of straf iemand zal ontvangen op de Dag der Opstanding.