Soennah! Wat is dat en moeten we ons daar aan houden?

Soennah is datgene wat overgeleverd werd van de Profeet (عليه السلام) in woorden, daden, goedkeuringen, uiterlijk gedrag, of zijn levensverhaal, ongeacht of dit voor of na zijn profeetschap was.

De Soennah bestaat uit verschillende soorten:

  • Met woorden: zoals de woorden van de Profeet (عليه السلام): “Daden vinden plaats met een intentie.” Overgeleverd door Al-Boekharie en Moslim.
  • Met daden: Dat zijn zaken die overgeleverd werden via de gezellen van de Profeet, over zijn daden van aanbidding, zoals gebed, de bedevaart, het vasten en anderen.
  • Met instemming: dit is de goedkeuring van de Profeet over daden die sommige gezellen verricht hebben.

Moet een moslim zich houden aan de Soennah?

Ja, zeker. Allah (عز وجل) zegt in de Koran dat we de Profeet (عليه السلام) moeten gehoorzamen: “En datgene de Boodschapper jullie geeft neemt het, en datgene hij jullie verbiedt, onthoud jullie daarvan.” Koran, Soerrah 59, vers 7.

In een ander stuk lezen we: “… en gehoorzaamt Allah en de Boodschapper, hopelijk zullen jullie begenadigd worden.” Koran, Soerrah 3, vers 132.

Dit zijn duidelijke versen van Allah die ons vertellen de Profeet (عليه السلام) te volgen in zijn woorden en daden, of te wel de Sunnah.

De Profeet (عليه السلام) heeft gezegd: “Ik heb jullie twee zaken nagelaten, en jullie zullen niet dwalen zolang jullie hieraan vasthouden; het Boek van Allah en mijn Sunnah.” Al-7aakim & Al-Bayhaqie.

Bron: Introductie tot de Islamitische wetenschappen, ibn At-Tamiemie