Moet een nieuwe moslim zijn naam veranderen in een Islamitische naam?

Er is geen bewijs binnen de Islamitische wetgeving dat iemand die zich bekeert heeft, zijn naam moet veranderen. Dit is enkel het geval wanneer de Islamitische wetgeving dit eist.

Bijvoorbeeld wanneer een naam betekent dat men een dienaar is van anderen dan Allah, zoals:

  1. Dienaar van de maan, zon of iets dergelijks.
  2. Of wanneer een naam niet geschikt is om iemand mee te noemen.
  3. Of namen die typisch zijn voor christenen. Op het moment dat iemand deze naam hoort denkt hij dat de persoon in kwestie christen is. Het advies is deze naam ook te veranderen.