Mogen moslims beelden van Allah maken?

Nee, dat mogen we niet. Het afbeelden van Allah, de Verhevene, is niet toegestaan. Het maken van afbeeldingen van aardse levende wezens is ook niet toegestaan.

Wij dienen in Allah te geloven via zijn tekenen en via de profeten die Hij heeft gestuurd. De eerste Profeet was Noeh en de laatste is Mohammed (vzmh). Indien het toegestaan zou zijn een afbeelding te maken van Allah, wat dus niet mag, dan zou dat alleen kunnen indien je weet hoe Hij eruit ziet. En dat weet niemand!

In de Koran lezen we:
“Ogen kunnen Hem niet bereiken; maar Hij bereikt de ogen. Want Hij is de Ontastbare, de Alwetende.” (Koran, Al-An’aam, vers 103)

Dat wel niet zeggen dat Allah zicht niet heeft beschreven in de Koran. Jawel. Integendeel, in de Koran leren we Zijn namen en Zijn eigenschappen kennen.

En Allah weet het beste.

Door Aboe Ibrahiem