Lot, hel of paradijs

Als jouw lot al bepaald is, de hel of het paradijs, waarom zou dan iemand nog bidden of goede daden verrichten?

Allah weet of één van ons naar de hel of het paradijs gaat. Dat klopt. De voorbestemming is gelijk aan Allah’s voorkennis. Maar de voorbestemming heeft geen invloed op onze daden, omdat we niet weten wat onze bestemming is. Wanneer je iets doet, dan doe je dat uit vrije wil. Je kiest zelf voor goeds of kwaads. Omdat je vrij bent in je keuzes, ben je verantwoordelijk voor het gekozene. Vandaar dat je beloond of gestraft wordt in overeenstemming je vrij keuze en daden.

Zo, het is aan jou om te kiezen. Wanneer je kiest om gehoorzaam aan Allah te zijn, dan kies je voor je beloning. Als je kiest voor ongehoorzaamheid, dan kies je voor de hel. De islamitische formule is simpel en logisch.

Allah zegt: “Voorwaar, Wij wezen hem de Weg: wordt hij dankbaar of wordt hij ondankbaar?”[76:3]