Kan een mens leven in veiligheid en geluk zonder de leiding van Allah?

Neen. De mens kan niet bepalen wat een goede of slechte daad is, wat goed en fout is, wat is toegestaan en wat verboden is. Verschillende mensen hebben verschillende ideeën m.b.t. deze zaken. Verschillende mensen hebben ook verschillende houdingen.

De enige betrouwbare leiding is die van de Schepper van de mensen: Allah. Allah zegt in de Koran:

“En hij die zich afwendt van Mijn boodschap: voorwaar, er zal dan voor hem een benauwd leven zijn. En Wij zullen hen verzamelen op de Dag der Opstanding, in blinde toestand.” [Koran hoofdsuk 20:vers 124].

De mens alleen, zonder de leiding van Allah, kan zijn leven niet op de juiste manier leven. Zelfs met de moderne wetenschappen en technologieën, kunnen de vele problemen niet worden opgelost.
Bepaalde bevolkingsgroepen hebben alle technische snufjes in huis, toch hebben deze groepen last van: ongeloof, sex-zucht, alcohol, drugs, criminaliteit etc.. Er is geen andere weg, dan de weg van de Islam.