Is Mohammed de laatste profeet die door Allah is gestuurd?

Ja, Hij is de laatste Profeet. God zegt in de Heilige Koran:

“Mohamed is niet de vader van één van jullie mannen, maar hij is de Boodschapper van Allah en de laatste van de Profeten. En Allah is Alwetend over alle zaken.” [33:40].

Mozes heeft niet gezegd dat hij de laatste profeet zou zijn. Ook Jezus heeft nooit gezegd de laatste profeet te zijn. In feite, de Bijbel vertelt dat na Mozes en Jezus een belangrijke Profeet zou komen. Vele profeten zijn vervolgens na Mozes gekomen, zoals David, Salomon, en Jezus. Jezus, zelf heeft gezegd: “Wanneer hij komt, zal hij de wereld van de zonden berispen.” (John 16:8).

De Koran zegt dat Profeet Mohammed de laatste profeet is. De Bijbel vertelde over de komst van een Profeet, en deze profeet is Mohammed. Na Mohammed is geen profeet gekomen, noch zal na Hem een profeet komen.

Geen enkele profeet voor Mohammed heeft gezegd de laatste profeet te zijn. Dit betekent dat een profeet wachtte op de tijd van Jezus en na Jezus. De verwachtte profeet, Mohammed is gekomen. En met zijn komst, vertelde God in de Koran dat Mohammed de laatste profeet is. Geen enkele profeet voor Mohammed is geëtiketteerd als de laatste profeet. Geen enkele profeet was de laatste profeet, behalve Profeet Mohammed.