Is Islam Mohammedanisme en zijn moslims mohammedanen?

Het is verkeerd om Islam Mohammedanisme te noemen om de volgende redenen:

  • Islam is niet door Mohammed bedacht. Mohammed was een Profeet die door Allah naar de mensheid is gezonden.
  • Moslims noemen zich zelf Moslims en hun religie noemen is Islam. Het is niet gepast om iemand anders te noemen dan hij zich zelf noemt.
  • Allah heeft de religie de naam Islam gegeven. De volgelingen noemt Hij moslims. Er is geen enkele reden om de Islam en moslims anders te noemen.
  • Islam is Islam en Moslims zijn Moslims. Andere namen hebben hier geen plaats. Allah zegt:

En wie er een andere godsdienst dan de Islam zoekt: het zal niet van hen aanvaard worden en hij behoort in het Hiernamaals tot de verliezers.” [3 : 85].

{mosgoogle left}Mensen die Islam Mohammedanisme noemen, hebben over het algemeen kwade bedoelingen. Ze proberen te beweren dat Mohamed de oprichter van de Islam is. Hun claim is absoluut en duidelijk vals. Mohamed is een boodschapper die de Islam in opdracht van Allah naar de mensheid heeft gebracht.