Is een amulet toegestaan?

Elk soort amulet is niet toegestaan, want het valt onder shirk. Het is dus een valse overtuiging om je vertrouwen te stellen in een ander dan Allah ongeacht of het nu gaat om het vragen van het goede of het zoeken van bescherming tegen het kwaad.

De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wie een amulet draagt heeft Shirk begaan.” (Sahih bevonden door al-Albaani)

Ook zei hij (vrede zij met hem): “Waarlijk, ar-Roeqaa, amuletten en at-Tiwalah behoren tot Shirk.” (Ahmad en Aboe Daawoed)

Deze daad impliceert daarnaast het imiteren van de mensen met een valse geloofsovertuiging. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wie een volk imiteert, behoort tot hen.” (Ahmad)

En Allah weet het beter.