Hoe weet je dat Mohammed een profeet is en door Allah is gestuurd?

  1. Er zijn vele profetische teksten in het Oude Testament die de komst van Mohammed aankondigen.
  2. Er zijn vele evangelische teksten over de Profeet Mohammed.
  3. De Koran welke is geopenbaard aan Mohammed, is wonderbaarlijk in stijl en inhoud. Niemand in de tijd van Mohammed of na zijn tijd is in staat (geweest) om een hoofdstuk of zelfs een vers te maken dat gelijk is aan de verzen uit de Koran.
  4. Het effect van de Koran op de menselijke gevoelens kent geen vergelijking. Dat is opzich al een bewijs dat de Koran het woord van Allah is.
  5. Mohammed was een man die niet kon lezen en/of schrijven. Hij kon geen bijdrage leveren aan de bron van de wonderbaarlijke Koran.
  6. Profeet Mohammed wachtte soms lang voordat hij een bepaald voorval kon oplossen; Hij wachtte op Allah’s openbaring.

Honderden bewijzen kunnen worden gegeven, maar we laten het nu even hierbij. Als je op zoek bent naar meer details, zie dan het hoofdstuk “Prophet Muhammad in the Bible” in het boek met de titel “the Truth about Jesus Christ”. Er zijn meer dan 17 teksten in the Bijbel die verwijzen naar Profeet Mohammed.

{mosgoogle left}Om zeker te zijn, controleer in de Bijbel de volgende teksten: Deut. 18/18, Psalm 110/1, Psalm 45/2-5, Matt. 5/18, Psalm 14/7, Matt. 21/42-43, Mark 1/7, Luke 20/9-16, John 1/19-21, Isaiah 29/12, Isaiah 42/11-12, Habakkuk 3/3-6, en Isaiah 65/1.