Geloof in al-Qadaa ‘wa l -Qadar (Goddelijke wil en het besluit)

Vraag
Wat is de status van sabr (geduld) in de Islam? Wat moet de moslim onder geduld begrijpen?

Antwoord
Alle lof zij Allah.

Geloof in al-Qadaa ‘wa’l -Qadar (Goddelijke wil en besluit) is een van de pijlers van het geloof. De moslim zijn geloof is niet compleet, tenzij hij weet dat dat wat hem overkomt hem niet had kunnen missen, en dat dat wat hem gemist heeft hem niet moest overkomen. Alles is onderworpen aan de wil en het decreet van Allah, zoals Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Voorwaar, Voorwaar, Wij hebben alles naar maat geschapen.” [al-Qamar 54:49] .

De positie van geduld in verhouding tot het geloof is net als die van het hoofd in verhouding tot het lichaam. Geduld is een nobele zaak met goede gevolgen. Degenen die geduld hebben, krijgen een onbeperkte beloning, zoals Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Zeg: “O, Mijn gelovige dienaren, vreest uw Heer.” Voor hen, die in dit leven goed doen, is het goede. En Allah’s aarde is ruim. Voorwaar, aan de standvastigen zal hun beloning zonder berekening worden uitbetaald”. [al-Zumar 39:10]

Alle rampen en beproevingen die gebeuren op aarde, of die een individu overkomen op vlak van rijkdom, familie enz., waren bekend bij Allah voordat ze gebeurd zijn. Hij heeft ze geschreven in al-Lawh al-Mahfooz zoals Hij zegt (interpretatie van de betekenis):

” Er gebeurt geen ongeluk op aarde of aan uzelf zonder dat het is opgetekend in het Boek voordat Wij het openbaren. Voorzeker – dat is gemakkelijk voor Allah “[al-Hadeed 57:22]

Maakt niet uit wat voor rampen een persoon overkomen, het is goed voor hem of hij dat nu weet of niet, want Allah laat geen slechte zaken over ons dalen zonder enige goede achterliggende betekenis zoals Hij zegt (interpretatie van de betekenis):

“Zeg: “Niets kan ons overkomen, behalve hetgeen Allah voor ons heeft verordend. Hij is onze Beschermer. En in Allah zullen de gelovigen hun vertrouwen leggen.” “ [al-Tawbah 9:51]

Elke ramp dat gebeurt, gebeurt met toestemming van Allah. Als Hij het niet had gewild, zou het niet zijn gebeurd, maar Allah liet het toe om te gebeuren en heeft het dus zo besloten. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

” Er gebeurt geen ongeluk zonder toelating van Allah. En wie in Allah gelooft, – Hij leidt zijn hart. – En Allah heeft kennis van alle dingen. ” [al-Taghaabun 64:11]

Zodra een persoon weet dat alle zaken gebeuren door de wil en het besluit van Allah, dan moet hij geloven en toegeven door middel van geduld. De beloning voor geduld is het paradijs, zoals Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En hun vergelding wordt het paradijs, en zijden kleding, omdat ze geduldig waren” [al-Insaan 76:12]

De oproep tot de islam ( da3wa) is een grote missie en diegene die zich daarmee bezighoudt zal zeker moeilijke tijden kennen gevuld met rampen en kwetsingen. Allah heeft zeker genoten van het geduld van de profeet Muhammed vrede zij met hem en andere profeten in die tijden.

“Daarom wees geduldig (O Mohammed) net als de boodschappers van sterke wil”
[al-Ahqaaf 46:35 – interpretatie van de betekenis]

Allah heeft de gelovigen geleid, als sommige problemen of onrustheden hen overkomen, dan moeten zij geduld zoeken in hun gebeden, opdat Allah hun gebeden zal verhoren en hen een uitweg zal geven:

“O jullie die geloven! Roep hulp in geduld en as-salaah (het gebed). Waarlijk, Allah is met As-saabiroon( de geduldigen)”

[al-Baqarah 2:153 – interpretatie van de betekenis]

De gelovige moet blijk geven van geduld, en geduldig zijn in de aanbidding van Allah en geduldig zijn door weg te blijven van de zonden. Allah zal diegene die geduldig zijn rijkelijk belonen de dag der opstanding, zoals Hij zegt:

“Alleen degenen die geduldig zijn ontvangen hun beloning volledig, zonder verrekening” [al-Zumar 39:10]

De gelovige in het bijzonder is beloond, zowel in goede en slechte tijden. De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei: “Hoe prachtig is de afrekening voor de gelovige, al zijn afrekeningen zijn goed en dit geldt slechts voor de gelovige. Als er hem iets goed overkomt, is hij dankbaar en al er hem iets slechts overkomt, gaat hij ermee om door geduldig te zijn en dat is ook goed voor hem” (Overgeleverd door Moeslim, no.. 2999)

Allah heeft ons geleerd wat we moeten zeggen wanneer er slechte tijden zijn, en heeft verklaard dat degenen die geduldig zijn een eervolle positie zullen krijgen bij hun Heer. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“… Maar geef blijde tijdingen aan de- Saabiroon (de geduldigen)”.

“Wie te kampen krijgt met een rampspoed moet zeggen: “Waarlijk, wij behoren tot Allah en waarlijk, tot Hem zullen wij terugkeren ” [al-Baqarah 2:155-156]

Bron: Van Usool al-Deen al-Islami door Shaykh Muhammad ibn Ibrahiem al-Tuwayjri

Redactie IC