Geen dwang in de Islam

De islam zegt dat er geen dwang is in religie maar aan de andere kant dwingen ze ons wel om moslim te worden, ze dreigen ons door te zeggen dat als we geen moslim worden we allen zullen gaan branden in de hel. Dit is toch een indirecte vorm van dwang. Hoe zit het hier nu mee?

Antwoord

In de Edele Koran staat in hoofdstuk 109 dat moslims hun religie hebben en de niet-moslims hebben hun eigen godsdienst.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Zeg: “O gij ongelovigen,
2. Ik bid niet aan, wat gij aanbidt,
3. Noch gij bidt aan, wat ik aanbid.
4. Noch wil ik aanbidden, wat gij aanbidt,
5. Nogmaals gij wilt niet aanbidden wat ik aanbid.
6. Derhalve voor u uw godsdienst en voor mij mijn godsdienst.”

(Soerrah Al Kafiroen, 109)

Volgens bovenstaande Soerrah heeft een mens de keuze in het kiezen van zijn religie. Hij kan kiezen voor de Islam, als de ware religie; hij kan zijn eigen religie blijven praktiseren; of hij kan er voor kiezen geen religie te praktiseren. In alle 3 de gevallen: het is zijn keuze. Kiest hij voor een andere religie dan de Islam, dan wordt dit niet van hem door Allah, de Verhevene, geaccepteerd.

Verder lezen we in hoofdstuk 76, vers 3:

“Wij hebben hem de weg getoond, hij moge dankbaar of wel ondankbaar zijn.”
(Hoofdstuk 76, vers 3)

Dit betekent dat de Islam een manier van leven is, je bent vrij om ervoor te kiezen. Doe je dat, dan ben je dankbaar dat je de juiste weg hebt gekozen en je zult insha-Allah een gelukkiger leven leiden. Dus volg je je eigen wil, immers je hebt er zelf voor gekozen.

Kies je voor de religie, dus de Islam, niet te aanvaarden (ondankbaar), dan is dat jouw keuze en dat mag. Dus, volg je ook in dit geval je eigen wil, want je hebt er zelf voor gekozen om niet-moslim te zijn.

En ook in een ander vers lezen we dat we zelf mogen kiezen:

‘Zeg: “Het is de waarheid van uw Heer: laat daarom geloven die geloven wil en niet geloven, die niet wil.’” (Hoofdstuk 18, vers 29)

En een ander vers vertelt ons dat er geen dwang in de godsdienst is:

“Er is geen dwang in de godsdienst. ….”
(Hoofdstuk 2, vers 256)

Samengevat, ongeacht de gevolgen voor het al dan niet accepteren van de Islam als de religie, het feit is en blijft dat de mens zeker een eigen wil heeft, en zelf bepaalt of hij besluit de Islam te aanvaarden als zijn religie.

Redactie IC