De pilaren van iman (geloof)

Geloven in:

  1. Allah, Zijn Bestaan, Zijn Eigenschappen, dat Hij alleen aanbeden mag worden, dat we alleen Hem kunnen vragen en dat Hij de wet voorschrijft.
  2. Zijn engelen, zijn geschapen van licht om de orders van Allah (st) op te volgen.
  3. Zijn Boeken, de Thora, het Evangelie van Jezus, de Psalmen van David en de Koran welke de beste van hen is.

  4. Zijn profeten, de eerste van hen was Noah en de laatste van hen was Mohammed (صلى الله عليه وسلم).

  5. De Laatste Dag, de dag dat ieder mens verantwoording moet afleggen.

  6. En dat de macht over alle handelingen uit Allah voortkomt, zowel het goede als het slechte zijn voorbeschikt.