ben ik op deze wereld gezet om Allah te dienen?

Salaam alaikom, ben ik op deze wereld gezet om Allah te dienen of behoor ik bij die mensen die Allah op een dwaalspoor laat gaan? Ik zeg al enkele jaren dat ik moslim wil worden, alleen komt het er echt niet van. als ik lees en verhalen hoor over islam en moslims en mohamed (sallalaho alayhiem wasalaam), denk ik : zo zie ik het, zo voel ik het, zo is het voor mij als ik erover nadenk het logischte, ik vind mezelf er in terug. Waarom is het dan zo moeilijk voor mij om die stap te zetten? Ik heb mijn familie en vrienden en collega’s ingelicht en er zijn eigenlijk weinig mensen die er problemen mee hebben ze aanvaarden het direct zelfs mijn broers die anti-islam zijn. Als ik dan andere bekeerde mensen hoor praten de meeste ervan zijn hun familie en vrienden kwijt, waarom is het bij mij dan zo makkelijk?

Als ik de koran lees of antwoorden die jullie hier geven en naar samy youssef luister begin ik vanzelf te huilen omdat als ik dat lees en hoor voel dat het de waarheid is en niks anders. Waarom vergeet ik dan zoveel bismillah te zeggen bij alles wat ik doe? Ik woon nog thuis bij mijn vader en broer maar ik zie hun als hayawhen, ik ben soms echt vies van hun. kan het aan mijn omgeving liggen dat ik niet verder geraak als moslima? het zijn een pak vragen, insh’ allah kunnen jullie mijn onzekerheid verlichten. chokran

Antwoord

Wassslaam ayleikom,

Wij danken jou voor je vragen en dat je jouw verhaal met ons deelt. Moge Allah, Verheven is Hij, je belonen voor al je goede daden. En dat Hij, Verheven is Hij, jou doet leiden naar het licht. Ameen.

Om te beginnen vinden wij het zeer belangrijk dat je bewust voor de Islam kiest. Want zoals je weet, zegt Allah, Verheven is Hij, in de Koran: “Er is geen dwang in de religie” (2:256).

En inderdaad, je bent op deze wereld gezet om Allah, Verheven is Hij, te dienen. Allah, Verheven is Hij, zegt hierover in de Koran:

“En ik heb de djinns en de mens slechts geschapen om mij te aanbidden.” [Koran 51:56] …

Je vraagt je ook af of je behoort bij die mensen die Allah, Verheven is Hij, op een dwaalspoor laat gaan.

Weet wel, dat Allah, Verheven is Hij, niemand dwingt om een zonde te verrichten, noch verplicht Hij, Verheven is Hij, iemand om een goede daad te laten doen. Je bent daar vrij in.

De Profeet, vrede zij met hem, heeft gezegd:
“Ieder kind wordt geboren met de natuurlijke gehoorzaamheid aan Allah, zijn ouders maken van het kind vervolgens een jood, of een christen of ze maken een vuuraanbidder van hem.” (Bukhari hadith nr. 1296 en Moesliem hadith nr. 4704)

Dit betekent dat ieder kind geboren wordt als moslim. Jij ook, en inmiddels ben jij bezig met de voorbereidingen om terug te keren naar jouw religie, en dat is de Islam.

Verder schrijf je dat het de Islam voor jou logisch is, en toch heb je de stap nog niet genomen. Vaak is het zo dat de satan ons tegen werkt. Hij is degene die jou belemmerd in jouw religie. Hij belemmert jou om de stap te nemen. Hij is degene tegen wie je moet strijden. Als je hem overwint, zul je de stap nemen.

Ook schrijf je dat andere teruggekeerde mensen hun uitdagingen hebben met hun familie. Sommige zelf zijn hun familie en vrienden kwijt geraakt, terwijl het bij jou niet het geval is. Je vraagt je af waarom jou het gemakkelijker afgaat. Het kan zo zijn dat het gemakkelijk voor je wordt gemaakt. Dat de weg voor je open staat om de Islam te omarmen. Dat Allah, de Verhevene, jou lief heeft. Dat jij deze kans wel aangrijpt, en vele miljoenen mensen helaas niet. Dat jij uniek bent en dat je gered wordt. Het is nu aan jou om in te gaan op de uitnodiging. Wij kunnen je daarbij helpen.

Je vraagt je ook af waarom je bismillah vergeet te zeggen bij alles wat je doet? Ook dit is vaak het werk van de satan. Lees maar mee hoe de bediende van Mozes (3aleihi salaam) reageerde op het verzoek van Mozes (3aleihi salaam):

<<En toen zij verder gingen, zeide hij tot zijn dienaar: “Breng ons het ochtendmaal. Waarlijk, vermoeidheid heeft ons bevangen, vanwege onze reis.”
Hij antwoordde: “Zie, toen wij ons op de rots begaven vergat ik de vis – en slechts Satan deed mij vergeten er over te spreken – en de vis vond op bewonderenswaardige wijze zijn weg naar de zee.”
>> 18. De Spelonk (Al-Kahf).
Een moslim vraagt Allah, de Verhevene, zich te beschermen tegen de satan door het volgende te zeggen: “A oedoe billahi mina shaitani radyiim” (mag Allah ons beschermen tegen het slechte van de shaytaan).

Je omgeving en de mensen om je heen hebben zeker invloed op je.
Het bewijs hiervoor is dat de Profeet, vrede zij met hem, gezegd heeft:
“Ieder kind wordt geboren met de natuurlijke gehoorzaamheid aan Allah, zijn ouders maken van het kind vervolgens een jood, of een christen of ze maken een vuuraanbidder van hem.” (Bukhari hadith nr. 1296 en Moesliem hadith nr. 4704).

Dus jouw omgeving is bepalend voor je Imaan (geloof). Een moslim die met zijn “vrienden” cafés, discotheken etc., bezoekt, zal op den duur net als zijn vrienden worden. Ook hij zal dan misschien alcohol gaan drinken of zina (overspel) plegen. Op den duur zal zijn Imaan gaan afnemen en het resultaat is vaak dat een dergelijk persoon zich gaat afzetten tegen zijn “dien” (Islam). En indien zijn Imaan al zwak is, wordt deze alleen maar zwakker. Het gevolg is dat hij de hoofdpilaar (het gebed) van de Islam niet meer gaat verrichten. Een persoon die het gebed niet verricht, verlaat de Islam.

We kunnen bovenstaande ook omdraaien. Een niet-moslim keert terug naar zijn dien (Islam) doordat hij in contact komt met moslims. De daden van deze moslims zijn ook bepalend voor de “nieuwe moslim”. Zijn de daden van de moslims met wie hij omgaat goed, dan zal hij deze overnemen en snel de Islam omarmen. Waar we naar toe willen, Zuster, is jou adviseren in contact te komen met moslima’s. Misschien doe je dit al. Ga met vrome mensen om, zodat zij positieve invloed op je zullen hebben. Uiteindelijk zal jouw Imaan, insha Allah, toenemen. Dit wil niet zeggen dat je afstand van je vader moet gaan nemen. Ook al haat je zijn daden. Hij is je vader en je dient hem altijd met respect te behandelen. Indien hij jou nodig heeft, dan dien je er te zijn, tenzij hij jou dwingt om daden te verrichten die tegen de Islam in gaan of jou zouden schaden.

Allah, Verheven is hij, zegt over de ouders het volgende:
‘[…] en goedheid betrachten tegenover de ouders. als een van de twee of beiden de ouderdom bereiken in jouw aanwezigheid, zeg dan nooit “Foei” tegen hen, snauw hen niet af en spreekt tot hen een vriendelijk woord.’ (Koran, 17:23-24).

Moge Allah, Verheven is Hij, jou naar het licht leiden. Ameen.

En we beëindigen dit schrijven met een prachtige aya: “Allah geeft het licht aan de hemelen en de aarde. De gelijkenis van Zijn licht is met een nis met een lamp erin: de lamp bevindt zich in een glas. Het glas is als een stralende ster, die brandt (van de olie) van een gezegende olijfboom, die niet van het Westen en niet het Oosten is. Haar olie verlicht, hoewel zij (nog) niet door het vuur aangeraakt is. Licht op licht. Allah leidt naar Zijn licht wie Hij wil. En Allah maakt gelijkenissen voor de mensen. En Allah is Alwetend over alle zaken.” (Koran 24:35)

Redactie IC