3 zusjes kiezen voor de Islam

Allereerst willen wij zeggen dat we veel leren van jullie website en er erg blij mee zijn!
Toch hebben we nog veel paar vragen. Hopelijk vinden jullie het niet teveel vragen, maar we willen zo goed mogelijk de Islam gaan praktiseren. Ook willen we heel graag advies krijgen.

Eerst zullen wij ons voorstellen, wij zijn 3 zusjes rond de 20 jaar en zijn alle erg geïnteresseerd in de Islam. We hebben er al veel over gelezen en we willen het graag gaan praktiseren. Wij zijn heel gezegend dat we steun bij elkaar kunnen vinden en dat we alle drie heel graag goed praktiserende moslima’s willen worden. Echter brengt dit gelijk ook problemen met zich mee, aangezien onze ouders/familie ineens drie “andere” (in hun ogen) meiden gaan zien. Wat deels ook wel klopt, aangezien we meer religieuze handelingen zullen gaan verrichten en dingen zullen we moeten laten staan, zoals etentjes, verschillende soorten feestjes zoals verjaardagen, minder tv kijken met onze ouders samen (wat wij veel doen omdat ze het gezellig vinden en graag willen dat we bij ze zitten, samen tv kijken) enz. Drie in 1 klap is dan wel een beetje veel ben ik bang.

We weten zeker dat onze ouders ons zullen gaan steunen en volledig achter ons zullen gaan staan, want ze hebben de normen en waarden van de Bijbel wel. Ook veel principes van onze gedachtes en daden komen daarmee overeen (niet drinken, niet roken, geen vriendjes enz). Bovendien gelooft onze moeder wel dat er een God is, maar toch zou het voor hun heel vreemd zijn om ons ineens als moslima’s te zien. We vinden het jammer dat de Islam zo vaak gezien word als “buitenlands”, waardoor het als vreemd word gezien bij veel Westerse mensen en daarom ook lastiger om ineens met een hoofddoek naar buiten, school en het werk te gaan (waar we alle drie werken!). Wij zouden graag advies willen hebben, vooral gezien de situatie dat we voor hun ineens alle drie islamitisch gekleed (naar het werk ) gaan maakt het (ben ik bang) vreemd. We weten dat we elkaar hebben en dat we daar heel erg in gezegend zijn Alhamdoulilah met dank aan Allah(swt) en dat we daar doorheen moeten kijken, maar het is zo moeilijk.

Nu hebben we nog een aantal vragen:

Vraag
Als we de Shahada hebben afgelegd, moeten wij dan eigenlijk meteen met een hoofddoek naar buiten, of kunnen we daar mee wachten totdat de moed er echt is?

Antwoord

Moge Allah, Verheven is Hij, jullie ondersteunen bij jullie goede daden. Moge Allah, Verheven is Hij, jullie leiden naar het Paradijs. Ameen. Masha Allah. Wij hopen dat jullie zsm de Shahada afleggen. Als moslima dien je de hijaab te dragen, dat is correct. Maar het is niet zo dat je gelijk met hijaab moet gaan lopen. Het is precies zoals jullie schrijven, zodra je voelt dat het oke is, je voelt er lekker bij, dan ga je deze dragen. Maar stel het dragen van de hijaab ook niet te lang uit.. De Islam dien je stap voor stap te onderzoeken en vervolgens als je er vrijwillig voor kiest, dien je je plichten na te komen. Ook hier geldt: doe het stapsgewijs en haast je niet. Weet wel dat je intentie het belangrijkste is.

Vraag
Wat bedoelen ze met dat “je kunt ook roddelen zonder dat je iets zegt, door schrijven en gewoon in gedachten, slechte dingen over iemand bedenken?” Want soms denk ik wel (maar zeg ik niet) bijv. “zzooo die loopt er goedkoop en bloot bij, ziet er ook niet uit”. En wat als je per ongeluk hebt geroddeld over een ander voordat je het door hebt? Soms gaat dat zo makkelijk en dan meteen denk je owww neeee! En dan heb je er al meteen spijt van. Wat moet je dan doen?

Antwoord
Roddelen is niet toegestaan. Zowel schriftelijk dan wel met je tong, voor beiden geldt dat het niet goed is. Dit gebaseerd op de volgende uitspraken van de Profeet, vrede zij met hem:

“Wie gelooft in Allah en de Laatste Dag, laat hem goede dingen zeggen of laat hem anders stil
blijven.”
(Overgeleverd door Al-Boekhaarie, hadieth 6135).

We kunnen ook stellen dat roddelen haram is. Dat is gebaseerd op onderstaande ahadith en bewijzen uit de Koran:

Het is overgeleverd dat Ibn Mas’ood zei: ‘We waren met de Profeet toen een man opstond en weg ging. Meteen sprak er een man vernederend over hem. De Profeet zei tegen hem, ‘Reinig de ruimte tussen je tanden.’ Hij vroeg, ‘Waarom moet ik de ruimte tussen mijn tanden reinigen? Ik heb geen vlees gegeten.’ Hij zei, ‘Je hebt je broeders’ vlees gegeten.’’
(Ge- classificeerd als saheeh door Al-Albaanie)

Bovenstaande Hadith wil zeggen dat als je roddelt over iemand, je die persoon niet de kans geeft zich zelf te verdedigen. Want hij is immers niet bij het “gesprek” betrokken. En door het geroddel wordt zijn eer aangetast, men krijgt een verkeerd beeld van die persoon en misverstanden zullen ongetwijfeld ontstaan.

Ibn Mas’ud, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: ‘De Profeet heeft gezegd: ‘Zal ik jullie vertellen wat de mensen in groepen kan verdelen? Dat is lasteren, kwaadspreken tussen de mensen’.’
(Overgeleverd door Moeslim; Sahih )

Als mens en moslim moet je beseffen welke schade roddelen en kwaadsprekerij aanricht. Het is vaak de oorzaak van ruzies en de verbreking van vriendschapsbanden.

En de Profeet zei:” De beste dienaren van Allah zijn diegenen, die, wanneer zij gezien worden, Allah gedenken. De slechtste dienaren van Allah zijn degenen die kwade roddel verspreiden en daarmee verdeeldheid onder hun vrienden zaaien en problemen voor onschuldige mensen veroorzaken.”
(Overgeleverd door Ahamd: Hadith Sahih Isnad )

En in de Koran vinden we de volgende versen:
“…En bespioneert elkaar niet en spreekt geen kwaad over elkaar in elkaars afwezigheid.” Zou iemand van jullie het vlees van zijn dode broeder willen eten ? Jullie zouden het zeker laten.”
(Koran soerah 49, vers 12 )

Een ware Moslim is zich ervan bewust dat de tong hem of haar naar de hel kan leiden! Dit wordt aangetoond in vele Ahadith, waaronder onderstaande Ahadith.

De Profeet zei: ”Degene die zich met kwade roddel bezighoudt, zal niet in het Paradijs komen.”
(Overgeleverd door Boechaarie & Moeslim; Sahih )

Een Moslim mag ook niet luisteren naar een roddel, hij of zij moet degenen die roddelen bewust maken van hun zonde.

Indien je roddelt en je hebt het zelf niet door, maar je komt er later achter dat je roddelt, dan dien je hier gelijk mee te stoppn en Taubah te vragen.

Bronvermelding:
– De Ideale Moslimvrouw – Muhammed Ali’ Al Hashimi
– De Edele Koran, Nederlandse vertaling door Islamitisch centrum Nederland
– Tuinen der Oprechten ( Vertaling van Riyaad As-Saalihien ) door Islamitisch centrum Nederland.

Vraag
Mag je bidden met gel/haarlak of mascara als je die dag binnen bent gebleven?

Antwoord
Een van de voorwaarden van een correcte tahaarah (wassing) is dat het water de huid moet raken. Als er een barrière is, zoals vet, make up, verf, lak of lijm dat verhindert het water in contact komt met de huid, dan de tahaarah is ongeldig en het gebed in dat geval is ook ongeldig.

Het bewijs voor bovenstaande zijn de woorden van de Profeet (de vrede en de zegen van Allah zijn met hem) aan Abu Dharr (moge Allah tevreden met hem zijn): “Als u water vindt, dan laat het uw huid raken, voor dat is goed.“
Verteld door Abu Dawood (332); ingedeeld als saheeh door al-Albaani in Saheeh Abi Dawood.

Bron: Islam Q&A

Vraag
Als je berouw wilt tonen moet je dan vertellen waarover je berouw hebt, of weet Allah (swt) wat je in je hart voelt?

Antwoord
Allah, verheven is Hij, weet precies wat er in je hart speelt. Zie voor berouw hoofddstuk taubah.

5. Wij houden heeeeeeel veeel van onze ouders en ze betekenen echt alles voor ons, en Insh’allah gaan zij ook op een dag het licht zien, maar als ze dood gaan (en ze zijn nog ongelovig) mogen we dan niet naar hun begrafenis?

Moge Allah, de Verhevene, jullie ouders naar het licht leiden. Ameen. Het basis principe betreft de ongelovige wanneer hij komt te overlijden is dat zijn erfgenamen hem moeten begraven in een graf zodat hij (het lichaam) geen andere mensen kwaad zal doen of hen stoort. Hij zal niet gewassen of geschrobt worden en geen gebed/smeekbede mag voor hem gezegd worden. Wie iets anders doet dan dit of deelneemt aan de gebruiken van de ongelovigen moet hiervoor boeten en zal vergiffenis moeten vragen bij Allah en hopen dat Hij zijn berouw aanvaard.
En allaah is de bron van sterkte, moge Allah onze Profeet Muhammed vrede zij met hem), zijn familie en zijn metgezellen zegenen en hun vrede schenken.

Fataawa al-Lajnah al-Daa’imah, 9/14

en…

Mag een moslim bidden voor zijn overleden moeder die geen moslim is?

Allah lof zij Allah

Allah zegt in Zijn (heilige) boek (interpretatie van de betekenis):

“Het is de profeet en de gelovigen niet geoorloofd om vergiffenis te vragen voor de afgodendienaren, zelfs al waren dezen verwanten, nadat hun (de gelovigen) duidelijk is geworden, dat zij (afgodendienaren) het volk der hel zullen zijn.” [al-Tawbah 9:113]

Al-Qurtubi zei in al- Ahkaam (8/173): Deze Ayaah betekend dat men zijn banden moet verbreken van vriendschap met de ongelovige, of zij nou dood of levend zijn. Allah, de Verhevene, heeft geen toestemming gegeven of vergiffenis te vragen voor de mushrikeen, het zoeken naar vergiffenis voor de mushrik is iets dat niet toegestaan is.

Muslim verteld in zijn Saheeh (916) overgeleverd door Abu Hurayra (moge Allah tevreden met hem zijn) dat de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd: “Ik heb mijn Heer gevraagd of ik mocht bidden voor vergiffenis
voor mijn moeder en Hij gaf mij geen toestemming. Ik vroeg Hem toestemming om haar graf te bezoeken en Hij verleende mij toestemming.”

Deze Hadieth geeft duidelijk aan dat Allah geen toestemming gaf aan De Profeet (die de meest nobelste van Zijn creatie is) om vergiffenis te zoeken voor zijn moeder nadat zij overleden was. Dit is wat Allah verbied in de Ayaah hierboven. En dat
maakt de Hadieth duidelijk. Al-Shawkaani zei in Fath al-qadeer (2/410): Deze Ayaah laat zien dat er geen banden zijn met de ongelovigen en dat het verboden is om vergiffenis voor hen te vragen. ……

En Allah weet het beste

Bron: Islam Q&A
(Sheikh Muhammed Salih Al-munajjid)

Moge Allah mij vergeven als het fout is of als er een fout in zit!

Vraag
En zijn de volgende dingen nou haram of niet, wat ik krijg hierover steeds verschillende antwoorden:

(wordt nog vertaald)
1. kaas

Praise be to Allaah.
The substance that is put in cheese is rennet; it is a yellowish white substance in a vessel of skin which is extracted from the stomach of a calf or nursing lamb. A little of it is added to the milk, which curdles and becomes cheese.
See al-Mawsoo’ah al-Fiqhiyyah (5/155).
The ruling on rennet varies according to where it is taken from. If it is taken from an animal that has been slaughtered in accordance with sharee’ah, then it is pure and may be eaten. If it is taken from an animal that died of natural causes or an animal that was not slaughtered in accordance with sharee’ah, then there is a difference of opinion among the fuqaha’ concerning it. The majority of Maalikis, Shaafa’is and Hanbalis are of the view that it is najis. Abu Haneefah and Ahmad, according to the other report narrated from him, were of the view that it is taahir. This is the view favoured by Shaykh al-Islam Ibn Taymiyah (may Allah have mercy on him). He said in al-Fataawa (21/102): It is more likely that their cheese — referring to the Magians — is halaal and that the rennet from a dead animal (one that died of natural causes) and its milk are taahir. End quote.
He also said (35/154): With regard to cheese that is made with their rennet – i.e., from some of the baatini sects who are regarded as kaafirs – there are two well-known views concerning that among the scholars, as in the case of rennet from dead animals and rennet from animals slaughtered by the Magians and Franks, of whom it is said that they do not slaughter meat properly. The view of Abu Haneefah and of Ahmad according to one of the two reports narrated from him is that this cheese is permissible, because the rennet of dead animals is taahir according to this view, because then it does not die when the animal dies. The view of Maalik and al-Shaafa’i, and of Ahmad according to the other report, is that this cheese is najis because in their view the rennet is najis, because the milk and rennet of the dead animal are najis according to them. If meat slaughtered by a particular person cannot be eaten, then meat slaughtered by him is like dead meat. Those who hold both views quoted as evidence reports that were narrated from the Sahaabah. Those who hold the first view narrate that the Sahaabah ate the cheese of the Magians, and those who hold the second view narrate that they ate what they thought was cheese of the Christians. This issue is subject to ijtihaad and one may follow the view of the Shaykh he asks. End quote.
This is the correct opinion. Whether you know the source of the rennet and that it comes from an animal that was slaughtered properly or otherwise, or you do not know, there is nothing wrong with eating cheese that has been made with it.
And Allah knows best.

2. foto’s in huis/kamer
Zie hiervoor:

http://www.islamcity.nl/islam/diversen/wat-is-de-regel-over-het-ophangen-van-fotos-aan-de-muur-en-het-bezitten-van-persoonlijke-fotos.html