Ik ken geen gematigde moslims. Ook geen mohammedanen! Jij wel?


H
et is mijn vader die me laatst vertelde hoe een 17 jarige moslim, de zoon van zijn vriend, op de luchthaven van Cairo als een schurk werd behandeld en dat hij vervolgens gedwongen werd vastgezet. Waarom? Omdat de jonge moslim in Amsterdam woont en studeert, heeft een klein baardje en op reis was naar zijn broer die in Cairo studeert. Wat heeft hij fout gedaan? Niets!


Het eerste wat bij sommige mensen opkomt is, wees dan een gematigde moslim. Sinds een paar jaar loop ik met de gedachte wat dat is. Wat maakt een gematigde moslim gematigd?

Laten we eerst naar het woord ‘gematigd’ kijken. Dit woord stamt van het woord ‘matig’. Volgens Van Dale betekent matig ‘niet tot uitersten vervallend’. Hier word ik niet echt wijzer van. Dan ga ik heel even naar de schoolbanken. Zodra je op school matig scoort, dan scoor je een 6-, wat in mijn ogen niet echt denderend is.

Wat is dan een gematigde moslim? Dat is een persoon die de Islam als godsdienst aanhangt en een 6- krijgt voor het praktiseren van zijn religie. Lekker dan. Hoe wordt je dan genoemd als je een 1 scoort op de schaal van ‘gematigde moslims’? Een kaffer? Of als je een 10 scoort? Een extremist of een moordenaar? Ik hoop van niet, anders komen veel mensen in aanmerking voor een 1 of een 10. Mag ik dan stellen dat gematigde moslims niet bestaan? Trouwens, de Trouw is al eerder tot deze conclusie gekomen: (19-08-2006, De gematigde islam bestaat niet.)

Je bent moslim zodra je het Islamitische geloof aanneemt. Degene die zich onderwerpt aan Allah is dus moslim. En de essentie van de Islamitische geloofsleer is het geloof in de ene, ondeelbare Allah die op de Laatste Dag over ieder mens een oordeel uitspreekt. En het geloof in Allah, in Zijn Boeken etc. kan, afhankelijk van je situatie en omstandigheden, verminderen of toenemen. Het verminderen of laten toenemen van het geloof is te beïnvloeden. Hoe? Daar komen we later op terug in een ander artikel.

In de Islam wordt de term ‘gematigde moslim’ niet genoemd. Vanwaar deze term dan? Want de Islam vertelt ons ook niet dat wanneer je geloof in Allah vermindert, dat je dan voor een paar dagen een gematigde moslim bent. Ook wordt niet verteld wanneer je geloof toeneemt dat je dan opeens een extremist bent. Nee. Je bent moslim of moslim. En je geloof kan verminderen of toenemen. Dat is het.

Ook wordt de moslim soms ‘mohammedaan’ genoemd. De term ‘mohammedaan’ is een westerse term om een praktiserende moslim aan te duiden. Moslims zelf wijzen de term van de hand omdat deze suggereert dat moslims de Profeet Mohammed (vzmh) als godheid zouden vereren. En dus Profeet Mohammed (vzmh) de religie ‘Islam’ bedacht zou kunnen hebben. Profeet Mohammed (vzmh) is ‘slechts’ een boodschapper van Allah. Maar wel een belangrijke boodschapper.

{mosgoogle left}Beide termen, gematigde moslim en mohammedaan, worden door moslims niet gebruikt. Het is dan vreemd dat anderen jou betitelen met een naam of term die jezelf niet gebruikt. Trouwens de term ‘mohammedaan’ doet afbreuk aan het strikt monotheïstisch karakter van de Islam.

Ik ben als moslim op aarde gezet en wil molsim worden genoemd;
Allah heeft mij mijn geloof gegeven, Islam genaamd.

Aboe Soufyan