Manieren

Nagels, snor- en okselharen…

Moet de nieuwe moslim zijn nagels en snor kort houden en zich ontdoen van oksel- en schaamhaar? Dit dient te gebeuren wanneer het nodig is. Wanneer de nagels, schaamhaar, okselhaar en snor van de nieuwe moslim te lang zijn moet hij deze knippen volgens de manier waarop het voor ieder…

Read more

Spullen van een niet-moslim wassen

Moeten de spullen van een niet moslim zoals kleding en servies gewassen worden zodat hij ze kan gebruiken wanneer hij moslim wordt?{mosgoogle left}Antwoord:Als deze schoon zijn is dit geen verplichting. Enkel als er sporen van varkensvlees of wijn en dergelijke onreine zaken te zien zijn, moeten deze volledig verwijderd worden.

Read more

Je vervloekt iemand, wat dan?

Vraag van Moslima, Salaam … Stel iemand vervloekt je met een du3a… Kan zoiets of krijgt die persoon die dat doet het dubbele terug? Wat kan je er tegen doen? Antwoord Salaam Zuster, Bedankt voor het tonen van je vertrouwen in www.islamcity.nl. Veel mensen hebben hun tong niet onder controle…

Read more

Is waarzeggen in de Islam toegestaan?

Neen. Niemand kent de toekomst en het onzichtbare behalve Allah. Het geloven in datgene wat een waarzegger zegt of doet is niet toegestaan. Het waarzeggen is slechts een bijgelovige daad. Het is een daad van bedrog, welk is niet toegestaan in de Islam. Het waarzeggen, verwikkelt je met afgoderij. Want…

Read more

Waarom kunnen moslims het niet altijd eens zijn met het Westerse leven?

De moslims keuren niet alles af wat westers is. Integendeel, het Westen kent vele goede dingen waar moslims van kunnen leren, bijvoorbeeld:

De mensen in het Westen weten hun toekomst beter te plannen.
Het Westen weet goed om te gaan met wetenschap en investeert hierin veel tijd en geld.
Het Westen werkt hard en zijn preciezer.
Het Westen is goed ontwikkeld op vele gebieden, zoals; technologieën, industrie natuur wetenschappen etc..
De steden zijn schoon en goed ingericht.
etc..

Read more