Mag je in het geheim verloven?

Om te beginnen bestaat binnen de Islam niet iets als een geheim huwelijk of een geheime verloving. Het aankomend huwelijkspaar moet juist bekend worden bij de mensen om beschuldigingen van zina te vermijden. Daarnaast geldt voor de vrouw dat zij niet kan trouwen zonder wali. Verder geldt uiteraard dat je elkaar mag zien en leren …

Trouwen met een meisje met wie je zina hebt gepleegd

Het is niet toegestaan voor de zaani aan de zaaniyah te trouwen todat zij oprecht berouw tonen, want Allah zegt (interpretatie van de betekenis): “De echtbreker zal alleen een echtbreekster of een afgodendienares huwen, en met de echtbreekster zal alleen een echtbreker of een afgodendienaar huwen. En dit is de gelovigen verboden. En zij, die …

زوجها يريد جماعها في الدبر في فترة النفاس

السؤال: زوجي كريم ويحبني ولا يبخل علي ، لم يمر على زواجنا سوى سنه فقط زوجي قبل أن يتزوجني كان يمارس اللواط ، وأنا لم أكن أعلم إلا بعد أن تزوجته ولاحظت ذلك من خلال طريقة مجامعته لي ، ثم بعد ذلك حاولت توضيح ذلك له ، بحثت في عدة مواقع وحاولت إرسال ما قرأت …

Trouwen met een vrouw aan wie hij verwant is

Is het beter of verkieslijk voor een moslim om met een vrouw te trouwen aan wie hij niet-verwant is of eerder met een vrouw die wel een verwante is? Alle lof zij aan Allah, Verheven is Hij. Een aantal geleerden beschouwen het als mustahabb (= aangeraden) voor een man te trouwen met een vrouw die …

Wat is belangrijker: het gebed of zijn vrouw

Ik heb een vraag. Ik had het er met mijn aanstaande over. Gister had ik hem aan de lijn en hadden een klein ruzietje, waardoor hij zei, ik ga ophangen want heb ik belangrijkere dingen te doen. Waarop ik vroeg welke dingen? Vandaag hadden we het er weer over, hij ging bidden. Nu zeg ik …

Geslacht van nog ongeboren kind weten? Halaal of Haram?

Als een vrouw zwanger is, kun je al na een aantal weken laten onderzoeken wat het geslacht van het kind wordt. Mag je dit doen, of is het haram? Dit kan handig zijn om voorbereidingen te treffen. Bijvoorbeeld een babykamer inrichten, roze of blauw. Alle lof zij Allah. Er is niets mis mee, tenzij het …

Mag een vrouw de naam van haar man aannemen?

Alle lof zij Allah. Het is niet toegestaan voor een vrouw om de naam van haar man of zijn familienaam te nemen, want dat is zichzelf toeschrijven aan iemand anders dan haar vader, en imitatie van de niet-moslims van wie deze gewoonte (soms) wordt aangenomen. Al-Bukhari (3508) en Muslim (61) hebben van Abu Dharr (moge …

De wijsheid van nikaah

Nikah is opzichzelf een wet, en meer voor degene wie verlangens heeft en kan trouwen. Het is ook van de Sunnah van de Boodschappers, aangezien Allah (Subhaanahu wa Ta’aala) zegt: “En Wij zonden inderdaad boodschappers vóór u en Wij gaven hun vrouwen en kinderen. En het is een boodschapper niet mogelijk een teken te brengen …

Definitie van nikaah

Taalkundig betekent het “het huwelijkscontract”, en het betekent ook “geslachtsgemeenschap hebben met de vrouw”. Abu ‘Alee al-Qaalee zei: “De Arabieren verschilden met gebruik van het woord (contract) en (geslachtsgemeenschap). Dus, wanneer ze zeggen: Die en die heeft nikaah gedaan met een meisje of de dochter van die en die, wat ze dan bedoelen is het …

Kan ik met een Nederlandse jongeman trouwen?

Ik ken een Nederlandse moslim jongen en wij willen samen trouwen. Alleen weet ik niet hoe ik dit moet overbrengen aan mijn vader. Normaal zou je dit als dochter aan je moeder moeten vertellen, maar in mijn geval is dat onmogelijk aangezien mijn moeder een paar jaar geleden is gestorven. Ik weet niet hoe mijn …