Een monster nemen van kledij uit een winkel en iets dergelijks maken met de bedoeling het te verkopen

Met betrekking tot de confectiemarkt , wat is de regelgeving over het nemen van een monster (kledij) van een andere winkel, of deze nu van een moslim of een niet-moslim is, en het maken van soortgelijke kledingstukken met kleine verschillen in stijl, voor een lagere prijs? Wat is de beslissing hierover, is dit toegestaan? Alle …

Kunnen belastingen tellen als een deel van zakaat?

Is het toegelaten voor een persoon om een deel van zijn zakaat te gebruiken om zijn verplichte belastingen te betalen? Alle lof komt Allah toe. Het is niet toegelaten dat de belastingen die mensen moeten betalen op hun rijkdom, als een deel van zakaat wordt gezien. Het verplichte zakaat moet apart betaald worden en gespendeerd …

De Islam verbiedt steekpenningen

Abu Huraira, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: ‘De Profeet (sallalahu ‘alaihi wasalam) vervloekte de steekpenninggever en -nemer’. [uiteindelijke overlevering door Ahmad] De uitleg van de hadith: In deze overlevering van Abu Huraira, moge Allah met hem tevreden zijn, vertelt hij dat de Profeet (sallalahu ‘alaihi wasalam) Allah, Verheven is Hij, heeft verzocht Zijn …

Mijn man wil een huis kopen, maar ik niet….

Salamoe wa3alaikom, Ik kijk heel vaak op deze site en vind er zo veel antwoorden. Ik zit in een zeer moeilijke situatie. Het zit zo dat mijn man wil dat we een huis kopen met krediet. Maar ik wil dit echter niet omdat dit haraam is. Hij verdedigt dit argument door te zeggen dat je …

Mijn man werkt als taxichauffeur en soms moet hij mensen naar bars brengen of nachtclubs

Mijn man werkt als taxichauffeur en soms moet hij mensen naar bars brengen of nachtclubs en soms moet hij hen ophalen. Is zijn inkomen Halal? Antwoord Alle lof zij Allah Het is haraam om naar bars te gaan waar alcohol verkocht wordt en naar nachtclubs waar immoreel en zonden gebeuren. Het is niet toelaatbaar om …

Een broeder die taxi chauffeur is, loopt tegen een aantal problemen

Hij zegt dat vaak wanneer een klant/passagier de taxi in stapt na een deel van de reis vraagt om te stoppen zodat hij drank (alcohol) kan komen bij de slijterij. En ook vragen klanten/passagiers van hem om hen naar nachtclubs te brengen of dat soort plekken. Is een baan zoals deze toegestaan? Alle Lof zij …

Wat is de oplossing als iemand een huis heeft gekocht op krediet?

Wa 3likom salam wa rahmatulahi wa barakatuh, Een dergelijk persoon dient zijn huis zo snel mogelijk te verkopen, sowieso voor zijn overlijden. Zo niet dan staat die persoon grote uitdagingen (fitna) te wachten. Vervolgens dien je aan Allah (swt), de Verhevene vergiffenis te vragen. Voor meer informatie hierover zie de link naar taubah. Wa 3likom salam …

Werk in de supermarkt en verkoop alcohol

Asalaamwa3laykom wa ra7matoeh Allahi wa barakaatoeh… Mijn vraag aan u is of het halal is om in een supermarkt als caissière te werken. Ik kom namelijk met alcoholische dranken en haram voedsel in aanraking. Ik werk er al een tijdje en de vraag blijft in mij mijn hoofd doorspoken. En ontslag nemen kan ik nogal …

Waarom is riba haram?

Definitie: de betekenis van het woord rente (riba) in het Arabisch is vermeerderen, hier mee word bedoeld dat de kapitaal wordt vermeerderd ongeacht het percentage. In feite is rente volgens de omschrijving in het dikke van Dale onder het woord woeker onwettig winst door misbruik van de nood van een ander. Door de jaren heen …

Is het verboden om aan de Staatsloterij mee te doen?

{mosgoogle right} Allah (عز وجل) zegt: “Voorwaar, de wijn en het gokken en de afgodsbeelden en pijlen om te verloten zijn slechts onreinheden die tot het werk van de Satan behoren, vermijdt deze (zaken) dus. Hopelijk zullen jullie welslagen!” (de Koran, 5:90) De Staatsloterij valt onder kansspel (gokken) en zoals we kunnen lezen in het …