Gebed

Verrichten van het Gebed

Takbier Men heft beide handen op tot aan de oren en zegt: Allâhoe Akbar (Allah is de grootste) Qiyam Men plaatst de rechterhand over de linkerhand en onderarm op het bovenlichaam en zegt: As-Sana (lofprijzing van Allah): Soebhânaka Allâhoemma wa bihamdika wa tabâra kasmoeka wa Ta’âlâ djaddoeka wa la ilâha…

Read more

Voorbereiding tot het Gebed

Reinheid Zorg ervoor dat je in staat van reinheid bent vooraleer het beginnen v/h gebed. Meer informatie vind je bij Reinheid… De kleding Voor de vrouw mag enkel het gezicht en de handen zichtbaar zijn gedurende het gebed. In principe hoort zij dezelfde kledingregels in acht te nemen wanneer zij…

Read more

Mag je taraweeh gezamenlijk thuis bidden?

Salam Alykm, Moge Allah jullie belonen voor jullie inspanning op deze prachtige website. Mijn vraag is als volgt: Mag je taraweeh gezamenlijk thuis bidden? (I.v.m. familie bezoek of andere omstandigheden) Is 8 rak’ahs thuis voldoende? Of is het toegestaan om meer reka’ts te bidden? Mag je je witr gebed bewaren…

Read more

De waarde van doe’a

Allah Zegt in de Koran: “Smeek tot Mij en Ik zal uw smeekbede verhoren” (Koran 40:60) “En wanneer Mijn dienaren je over Mij vragen,zeg dan; ,,Ik ben nabij;Ik verhoor het gebed van de smekeling.wanneer hij Mij aanroept.Daarom moeten zij naar Mij luisteren en in Mij geloven,zodat zij geleid worden” (Koran…

Read more