Gebed

Menstruatie over en start gebed

Moeten Al Maghrib en Al Isha ook worden gebeden wanneer de menstruerende vrouw rein is voor Al Fajr? Antwoord Alle lof zij Allah (subhana wa ta’ala). Als een menstruerende vrouw rein wordt voordat Al Isha begint, dan dient ze Al Isha te bidden, want ze was rein in die tijd.…

Read more

Dua Qunoot in het Witr gebed

Graag had ik dua Qunoot gehad die tijdens de Witr gebed gereciteerd wordt. Alle lof zij Allah. Aller eerst: Dua Al-Qunoot wordt gereciteerd in de laatste rak’ah van het Witr gebed, na het buigen, maar als men het reciteert voordat men buigt dan mag dat ook. Maar het reciteren na…

Read more

Bidden met nagellak op

Is het binnen de islaam toegestaan om te bidden met nagellak op de nagels? Alle lof zij Allaah ta3ala. Het is toegestaan voor een vrouw om haar nagels te kleuren met het oog op versiering, met materialen die niet schadelijk zijn, en er is niets mis mee dat zij met…

Read more