Diversen

Zijn emoticons/ smileys halal?

Tekeningen van gezichten of afbeeldingen van levende wezens zijn haram, maar op forums en andere plaatsen op het internet worden emoticons als symbolen gebruikt, bijvoorbeeld: J. Is dit haram? Antwoord: Het lijkt erop – en Allah weet het beste – dat dit gezicht, of het nu lachend of droevig is,…

Read more

Ruzie en Verzoening

Allof is aan Allah Allah zegt (interpretatie van de betekenis): “…. . Vreest daarom Allah en regelt (uw geschillen) onderling inschikkelijk en gehoorzaamt Allah en Zijn boodschapper als gij gelovigen zijt.” [al-Anfaal 8:1] “Er steekt in de beraadslagingen (der huichelaars) niets goeds; in tegenstelling tot diegenen die tot liefdadigheid of…

Read more

Radicalisering!

Gewelddadige radicalisering is een cultureel-maatschappelijke ideologie dat sommige aspecten van het leven probeert te domineren. En net als andere gewelddadige bewegingen, is haar primaire doelstelling om andere ideologieën d.m.v. geweld te domineren. Kortom, radicalisme met geweld kan zijn gewijd aan de verovering van de wereld, met alle mogelijke middelen. Dit…

Read more