De Islam

Wat zijn de vijf pilaren van de Islam?

De vijf pilaren van de Islam zijn: De twee geloofsbelijdenissen: de overtuiging dat er geen god is dan Allah en dat Mohammed de Boodschapper (Profeet) van Allah is. Het gebed. (Vijf maal per dag). Vasten in de maand Ramadan. Het verplicht betalen van de zakat, liefdadigheid. De pelgrimstocht naar Mekka…

Read more