De Islam

Wat kun je vertellen over de dien?

Wat is de religie (dien), die Allah s.w.t. heeft bevolen te volgen?Het is al-hanifiyya, de weg van Ibrahiem. Allah heeft gezegd: “Zeker, de (enige) religie bij Allah is de Islam.” Koran 3 vers 19. En ook in dezelfde soerrah, vers 85 lezen we: “En wie een andere godsdienst zoekt dan…

Read more

Hoeveel eisen heeft al-ibadah?

Al-ibadah heeft drie eisen. De eerste eis is een oprechte wil. Dit is een vereiste voor het bestaan van ibadah. De tweede eis is (ichlaas) zuivere intentie voor Allah. De derde eis is dat de ibadah moet overeenkomen met de wetgeving van Allah (sha3r). de tweede en derde eis zijn…

Read more

Wanneer is de daad aanbidding?

De daad is aanbidding, ‘ibadah, als er twee voorwaarden compleet zijn. Deze twee voorwaarden zijn: complete ‘hob’ (houden van) met ‘complete nederigheid’. “Onder de mensen zijn er, die voorwerpen van aanbidding buiten Allah nemen en ze liefhebben, zoals zij Allah behoren lief te hebben. Maar zij die geloven zijn sterker…

Read more

Wat is al-ibadah?

Al-ibadah is een algemene benaming waaronder alles wordt verstaan waar Allah van houdt en wat Hij goed vindt van uiterlijke en innerlijke uitspraken en daden en het zich distantiëren van alles wat anders of er tegenstrijdig aan is.

Read more

Wat betekent al-abd?

Al-abd heeft verschillende betekenissen. Er wordt o.a. al-moedhallal mee bedoeld. Dit betekent dat iemand totaal onderworpen is aan de wil van Allah (عز وجل). Dit is ook de algemene betekenis. De gehele schepping valt hier onder, van de scheppingen in de hemel, op aarde. En van de scheppingen met hersenen…

Read more