Author page: islamcity

Waarom kunnen moslims het niet altijd eens zijn met het Westerse leven?

De moslims keuren niet alles af wat westers is. Integendeel, het Westen kent vele goede dingen waar moslims van kunnen leren, bijvoorbeeld:

De mensen in het Westen weten hun toekomst beter te plannen.
Het Westen weet goed om te gaan met wetenschap en investeert hierin veel tijd en geld.
Het Westen werkt hard en zijn preciezer.
Het Westen is goed ontwikkeld op vele gebieden, zoals; technologieën, industrie natuur wetenschappen etc..
De steden zijn schoon en goed ingericht.
etc..

Read more

Water of Cola

WATER Een onderzoek aan de universiteit van Washington toont aan dat een glas water het hongergevoel wegneemt tijdens de nacht. Tekort aan water is de belangrijkste oorzaak van vermoeidheid tijdens een dag. Andere onderzoeken tonen aan dat bij 80% van de mensen met rug en gewrichtsklachten, de pijn aanzienlijk vermindert…

Read more

Wat zijn de vijf pilaren van de Islam?

De vijf pilaren van de Islam zijn: De twee geloofsbelijdenissen: de overtuiging dat er geen god is dan Allah en dat Mohammed de Boodschapper (Profeet) van Allah is. Het gebed. (Vijf maal per dag). Vasten in de maand Ramadan. Het verplicht betalen van de zakat, liefdadigheid. De pelgrimstocht naar Mekka…

Read more