Author page: islamcity

Ruzie en Verzoening

Allof is aan Allah Allah zegt (interpretatie van de betekenis): “…. . Vreest daarom Allah en regelt (uw geschillen) onderling inschikkelijk en gehoorzaamt Allah en Zijn boodschapper als gij gelovigen zijt.” [al-Anfaal 8:1] “Er steekt in de beraadslagingen (der huichelaars) niets goeds; in tegenstelling tot diegenen die tot liefdadigheid of…

Read more

Dua Qunoot in het Witr gebed

Graag had ik dua Qunoot gehad die tijdens de Witr gebed gereciteerd wordt. Alle lof zij Allah. Aller eerst: Dua Al-Qunoot wordt gereciteerd in de laatste rak’ah van het Witr gebed, na het buigen, maar als men het reciteert voordat men buigt dan mag dat ook. Maar het reciteren na…

Read more

Het verhaal van Vlinder

Mijn bekering,

Ik ben opgegroeid in een niet al te streng katholiek gezin. Wij gingen naar de kerk met kerst en bij speciale gelegenheden en er werd maar af en toe gebeden bij de beelden die Jezus of Maria moesten voorstellen en welke in huis stonden maar het was geen allesoverheersend iets binnen ons gezin. Wel ging ik naar een katholieke school.

Read more

Dag 30: Ter afsluiting ….

Weet dat de Ramadan helaas voorbij is…. En weet ook dat jezelf moet beschermen tegen de influisteringen van de demonen en de duivels. Ibn al Qayyim zegt in al-Fawaa-id (blz 269): “Weet dat de ingeving en influistering (van de satan) leiden tot de gedachte, de gedachte leidt to het gepeins,…

Read more