Menstruatie over en start gebed

Ze wist niet dat ze Maghrib en Isha moet bidden als de menstruerende vrouw rein wordt voor Fajr. Antwoord Alle lof zij Allah (subhana wa ta’ala). Als een menstruerende vrouw rein wordt voordat Isha begint, dan dient ze Isha te bidden, want ze was rein in die tijd. Ze dient ook Maghrib te bidden, omdat …

Who wrote the Qur’aan and how was it put together?

Praise be to Allaah. Firstly: Allaah has guaranteed to preserve this Qur’aan Himself. Allaah says (interpretation of the meaning): “Verily, We, it is We Who have sent down the Dhikr (i.e. the Qur’aan) and surely, We will guard it (from corruption)” [al-Hijr 15:9] Ibn Jareer al-Tabari said in his Tafseer, 14/8: Allaah is saying, it …

Zijn emoticons/ smileys halal?

Tekeningen van gezichten of afbeeldingen van levende wezens zijn haram, maar op forums en andere plaatsen op het internet worden emoticons als symbolen gebruikt, bijvoorbeeld: J. Is dit haram? Antwoord: Het lijkt erop – en Allah weet het beste – dat dit gezicht, of het nu lachend of droevig is, niet onder dezelfde uitspraak als …

Net gerookt en naar de moskee!

Alle lof zij Allah. Het is overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) heeft gezegd: “Wie knoflook of uien eet, laat hem niet onze moskee benaderen en laat hem thuis bidden.” En het werd gemeld dat hij (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) zei: “De engelen …

Mag je in het geheim verloven?

Om te beginnen bestaat binnen de Islam niet iets als een geheim huwelijk of een geheime verloving. Het aankomend huwelijkspaar moet juist bekend worden bij de mensen om beschuldigingen van zina te vermijden. Daarnaast geldt voor de vrouw dat zij niet kan trouwen zonder wali. Verder geldt uiteraard dat je elkaar mag zien en leren …

Is een amulet toegestaan?

Elk soort amulet is niet toegestaan, want het valt onder shirk. Het is dus een valse overtuiging om je vertrouwen te stellen in een ander dan Allah ongeacht of het nu gaat om het vragen van het goede of het zoeken van bescherming tegen het kwaad. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wie …

Het bezoeken van een niet-mahram vrouw die ziek is

Er is geen zonde voor een man die een niet-mahram vrouw bezoekt, of een vrouw die een bezoek brengt aan een niet-mahram man, zolang aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: gepaste kleding, er geen risico voor fitnah is en niet alleen samen zijn. Imam al-Bukhaari heeft gezegd: “Hoofdstuk over vrouwen die een bezoek aan (zieke) …

Het verzorgen van een lezing in de kerk

Iemand is uitgenodigd om een lezing over de islam in een kerk te geven. Is het verstandig de uitnodiging te accepteren? Alle lof zij Allah. Deze vraag is door Shaykh Muhammad ibn Saalih al-‘Oethaymien, moge Allah hem behoeden, als volgt beantwoord: Deze kwestie heeft verdere onderzoek nodig, omdat de plaats niet geschikt is, behalve in …

Vlinder wordt Khadija

Vervolg van bekering van Khadija Hoe verging het me verder… Nadat ik zelf de shahada had uitgesproken bemerkte ik dat mijn leven veranderde maar ik wilde meer. Ik wilde mij officieel bekeren. Alsof het zo moest lopen kwam ik op een dag een oude vriend en tevens oud collega tegen. Toeval wilde dat ook hij …

De grote voordelen van het vasten op maandag en donderdag, al-Ayyaam al-Beed*

Mijn moeder heeft voor een lange tijd regelmatig op donderdag en maandag van iedere week gevast, maar nu wil ze weten of deze actie beter is dan drie dagen van elke maand? Alle lof zij Allah. Deze actie is beter en zorgt voor een grotere beloning, en drie dagen (van iedere maand) vasten, is opgenomen …