Daily Archives: 2 oktober 2010

Ruzie en Verzoening

Allof is aan Allah Allah zegt (interpretatie van de betekenis): “…. . Vreest daarom Allah en regelt (uw geschillen) onderling inschikkelijk en gehoorzaamt Allah en Zijn boodschapper als gij gelovigen zijt.” [al-Anfaal 8:1] “Er steekt in de beraadslagingen (der huichelaars) niets goeds; in tegenstelling tot diegenen die tot liefdadigheid of…

Read more