Mag je het Ishaa’ gebed uitstellen?

In de zomer is het Ishaa’ gebed laat in de avond. Ik heb de volgende dag school, dus ik ben niet in staat laat op te blijven. Ik wil weten of het haraam is om het Ishaa’ gebed de volgende ochtend te bidden. Mijn ouders zijn bereid om mij laat op te laten blijven om …

Welke godsdienstige kennis moet de vrouw leren?

Antwoord: Ze is verplicht om het dogma te leren op basis van de Koran en de Sunna. Daarna leert ze het gebed en de manier waarop de Boodschapper van Allah (salla allahoe 3alayhi wa ssalam) het verrichtte. Als ze over financiele middelen (geld) beschikt, dient ze te leren welke wettelijke belasting (zakat) Allah haar bevolen …

Ruzie en Verzoening

Allof is aan Allah Allah zegt (interpretatie van de betekenis): “…. . Vreest daarom Allah en regelt (uw geschillen) onderling inschikkelijk en gehoorzaamt Allah en Zijn boodschapper als gij gelovigen zijt.” [al-Anfaal 8:1] “Er steekt in de beraadslagingen (der huichelaars) niets goeds; in tegenstelling tot diegenen die tot liefdadigheid of goedheid, of het stichten van …

Hoe verricht ik als nieuwe moslim de kleine wassing?

Alle lof zij Allah. Aller eerst prijzen we Allah dat Hij je heeft geleid en dat Hij je hart heeft geopend. We vragen Allah om ons en u standvastig te maken in het gehoorzamen van Hem. Wij waarderen jouw inspanningen om meer over je religie te leren en daarom adviseren wij je om te streven …