Wat te doen tegen destructieve jaloezie

Het is aangeraden om de volgende woorden van Allah te overdenken (interpretatie van de betekenis): “…..Dit is Allah’s genade; Hij schenkt deze aan wie Hij wil en Allah is Milddadig, Alwetend.” [Al-Maa’idah 05:54]. “….. Wij zijn het, Die in het tegenwoordige leven middelen van bestaan onder hen uitdelen en Wij verheffen sommigen hunner boven anderen …

Erachter komen wat het geslacht van de baby is voor de geboorte

Besluit omtrent het achter komen van het geslacht van de baby in de moeders baarmoeder voor de geboorte door middel van een echo en andere medische instrumenten Lof zij aan Allah We vroegen deze vraag aan Shaykh Muhamad ibn Saalih al- ‘Uthaymeen, moge Allah hem behoeden, hij antwoordde als volgt: Er is niets mis mee …

Trouwen met een vrouw aan wie hij verwant is

Is het beter of verkieslijk voor een moslim om met een vrouw te trouwen aan wie hij niet-verwant is of eerder met een vrouw die wel een verwante is? Alle lof zij aan Allah, Verheven is Hij. Een aantal geleerden beschouwen het als mustahabb (= aangeraden) voor een man te trouwen met een vrouw die …