Monthly Archives: juni 2010

Wat te doen tegen destructieve jaloezie

Het is aangeraden om de volgende woorden van Allah te overdenken (interpretatie van de betekenis): “…..Dit is Allah’s genade; Hij schenkt deze aan wie Hij wil en Allah is Milddadig, Alwetend.” [Al-Maa’idah 05:54]. “….. Wij zijn het, Die in het tegenwoordige leven middelen van bestaan onder hen uitdelen en Wij…

Read more