Het bezoeken van kapperszaken speciaal voor vrouwen of schoonheidssalons

           Alle lof zij Allah. In de meeste gevallen zijn kapperszaken speciaal voor vrouwen of schoonheidssalons niet vrij van punten of handelingen die in strijd zijn met Islamitisch Jurisprudentie. Als de kapperszaken of schoonheidssalons vrij zijn van deze handelingen, dan is het geoorloofd om ze te bezoeken, te bezitten, en het is toegestaan om daar …

Het zien van de Profeet (vrede zij met hem)

In de naam van Allah, de Meest Genadevolle, de Barmhartige. Alle lof en dank zij voor Allah, en vrede zij met Zijn Boodschapper. Beste vrager, We willen je allereerst bedanken voor het grote vertrouwen dat je in ons stelt, en we smeken Allah de Almachtige ons te helpen Zijn zaak te dienen en ons werk …

The indications of allah’s love for his worshippers and the way to its achievement

What is the indications of allah’s love for his worshippers and how to achieve it? Praise be to Allaah. Almighty Allah said : “Say (O Mohammad -Allaahu ‘alayhi wa sallam to mankind) : “if you (really) love Allah then follow me (i.e. accept islamic monotheism, follow the Qur’an and Sunnah), Allah will love you and …

Hij heeft overspel gepleegd en zijn geweten speelt op, en hij wil de foetus kwijt.

  Ik ben een single moslim. Ik heb verschillende keren overspel gepleegd met dezelfde vrouw. De vrouw is nu zwanger. Ik zou graag willen weten of ik met haar kan trouwen om het probleem op te lossen (daarmee bedoel ik het schandaal bedekken) zodat het kind een vader krijgt en zijn naam. Eigenlijk, jammer genoeg, …

Kunnen belastingen tellen als een deel van zakaat?

Is het toegelaten voor een persoon om een deel van zijn zakaat te gebruiken om zijn verplichte belastingen te betalen? Alle lof komt Allah toe. Het is niet toegelaten dat de belastingen die mensen moeten betalen op hun rijkdom, als een deel van zakaat wordt gezien. Het verplichte zakaat moet apart betaald worden en gespendeerd …

De Islam verbiedt steekpenningen

Abu Huraira, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: ‘De Profeet (sallalahu ‘alaihi wasalam) vervloekte de steekpenninggever en -nemer’. [uiteindelijke overlevering door Ahmad] De uitleg van de hadith: In deze overlevering van Abu Huraira, moge Allah met hem tevreden zijn, vertelt hij dat de Profeet (sallalahu ‘alaihi wasalam) Allah, Verheven is Hij, heeft verzocht Zijn …