Waarom heeft Allah (de Verhevene) de boodschappers gestuurd?

Antwoord Hij heeft hen gestuurd om de mensen uit te nodigen tot het aanbidden van Allah (de Verhevene) alleen zonder enige deelgenoten aan Hem toe te kennen. Koran “En Wij hebben naar elk volk een boodschapper gestuurd, opdat zij Allah zouden aanbidden en at-Taaghoet (datgene wat buiten Allah aanbeden wordt) vermijden.” (An-Nahl:36) Hadieth “En de …

Dienen wij Allah met vrees en hoop te aanbidden?

Antwoord: Ja, wij dienen Allah (de Verhevene) met vrees en hoop te aanbidden. Koran: “En roept Hem met vrees (voor Zijn bestraffing) en hoop (op Zijn barmhartigheid) aan.” (Al-Araaf:56) Hadieth: “Ik vraag Allah om het Paradijs en zoek mijn toevlucht bij Hem tegen het Vuur.”  (Aboe Dawoed) Bron: Aqiedatoe’KoeloeMoesliem van Mohamed bin Jamiel Zienoe.  

Is het toegestaan om het vasten in te halen op de tweede of derde dag van Eid?

Alle Lof zij Allaah. Eid al-Fitr duurt maar 1 dag, wat trouwens de eerste dag is van Shawwaal. Dat Eid al-Fitr drie dagen duurt, is slechts een gewoonte die bekend is onder sommige mensen, en heeft niets te maken met uitspraken uit de shari’a. Al Bukhaari (rahimahoe Allah) heeft gezegd: Hoofdstuk: Vasten op de dag …

Waarom heeft Allah (swt) ons geschapen?

In de naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Antwoord: Allah, Verheven is Hij, heeft ons geschapen om Hem te aanbidden zonder Hem deelgenoten toe te kennen Bewijs uit de Koran: “En Ik heb de djinn en de mensen slechts geschapen om Mij te aanbidden.” (Adh-Dhaariyaat:56) Bewijs uit de Hadieth: Het recht dat Allah heeft …

Vragen aan een moslim

Hallo, Hier zijn onze vragen; 1- Waarom heeft u dit geloof? Ik heb dit geloof aangenomen omdat het de ware religie is. Allah zegt in de Koran, dat er naast de Islam geen enkele andere religie wordt geaccepteerd. Islam is ook een levenswijze. Het vertelt je precies hoe je dient te leven. Islam is ook …

Mijn man werkt als taxichauffeur en soms moet hij mensen naar bars brengen of nachtclubs

Mijn man werkt als taxichauffeur en soms moet hij mensen naar bars brengen of nachtclubs en soms moet hij hen ophalen. Is zijn inkomen Halal? Antwoord Alle lof zij Allah Het is haraam om naar bars te gaan waar alcohol verkocht wordt en naar nachtclubs waar immoreel en zonden gebeuren. Het is niet toelaatbaar om …