Monthly Archives: oktober 2008

Verrichten van het Gebed

Takbier Men heft beide handen op tot aan de oren en zegt: Allâhoe Akbar (Allah is de grootste) Qiyam Men plaatst de rechterhand over de linkerhand en onderarm op het bovenlichaam en zegt: As-Sana (lofprijzing van Allah): Soebhânaka Allâhoemma wa bihamdika wa tabâra kasmoeka wa Ta’âlâ djaddoeka wa la ilâha…

Read more

Voorbereiding tot het Gebed

Reinheid Zorg ervoor dat je in staat van reinheid bent vooraleer het beginnen v/h gebed. Meer informatie vind je bij Reinheid… De kleding Voor de vrouw mag enkel het gezicht en de handen zichtbaar zijn gedurende het gebed. In principe hoort zij dezelfde kledingregels in acht te nemen wanneer zij…

Read more

Waarom zijn de engelen geschapen?

Vraag Allah heeft voor ons de edele schrijvers (engelen) geschapen die alles wat wij zeggen en horen noteren. Wat is de wijsheid achter hun schepping, terwijl Allah kennis heeft van alles en niets van wat wij geheimhouden of onthullen voor hem verborgen blijft? Antwoord Ten eerste: we zouden vaak achter…

Read more

Trouwen met meerdere vrouwen

Bismilaahi Rahmaani Rahiem

Alle Lof is aan Allaah, Soubhanaa Wa Ta`alaa.

Wanneer een man fysiek en financieel in staat is om een tweede vrouw te huwen, en beide vrouwen rechtvaardig kan behandelen, dan mag hij volgens de Islam een tweede vrouw huwen.
Allaah, Soubhanaa Wa Ta`alaa, zegt (interpretatie van de betekenis):

“… huw (dan andere) vrouwen van uw keus, twee of drie, of vier…” [4:3 al-Nisaa]

En dit was de handeling van de Profeet (Salla Allahou `alayhi Wa Salam), en van zijn Metgezellen (Raddya Allahou `anhoum).
Maar uitgezonderd de Profeet (Salla Allahou `alayhi Wa Salam) wordt niemand toegelaten om meer dan vier vrouwen te hebben.

Read more