Verrichten van het Gebed

Takbier Men heft beide handen op tot aan de oren en zegt: Allâhoe Akbar (Allah is de grootste) Qiyam Men plaatst de rechterhand over de linkerhand en onderarm op het bovenlichaam en zegt: As-Sana (lofprijzing van Allah): Soebhânaka Allâhoemma wa bihamdika wa tabâra kasmoeka wa Ta’âlâ djaddoeka wa la ilâha ghairoeka (Heilig bent U, o …

Voorbereiding tot het Gebed

Reinheid Zorg ervoor dat je in staat van reinheid bent vooraleer het beginnen v/h gebed. Meer informatie vind je bij Reinheid… De kleding Voor de vrouw mag enkel het gezicht en de handen zichtbaar zijn gedurende het gebed. In principe hoort zij dezelfde kledingregels in acht te nemen wanneer zij in het bijzijn is van …

Wat is de regel als men twijfelt of hij zich nog in staat van reinheid bevind?

Als iemand eraan twijfelt of zijn wudhu geldig of ongeldig is, dan geldt zijn oorspronkelijke staat van reinheid. De twijfel heeft hierop geen invloed. Dit is gebaseerd op wat de Profeet, salla Allahu alayhie wa salam, heef gezegd toen een man een vraag stelde over twijfels die bij hem opkwamen tijdens de salaat. De Profeet, …

Is het vocht dat uit de vagina van een vrouw komt rein? Of is dit onrein?

Alle afscheiding die uit de geslachtsdelen komt zoals vocht of iets anders maakt de wudhu ongeldig. De kleding en delen van het lichaam die hiermee in aanraking zijn gekomen moeten gewassen worden. Als dit continu gebeurt dan geldt hiervoor de regelgeving die voor Al-Istihaadha geldt: de onreinheid moet gewassen worden en voor iedere salaat moet …

Wat is de regelgeving over het uitspreken van de intentie voor het gebed of de wudhu?

Het uitspreken van de intentie is een innovatie. Het is niet overgeleverd dat de Profeet, salla Allahu alayhie wa salam, of zijn metgezellen dit deden. Men moet dit dus niet doen. De plaats van de intentie is het hart. Het is helemaal niet nodig om de intentie uit te spreken. Sheikh Ibn Baaz Bron: Antwoorden …

Hoe dient de reiziger het gebed uit te voeren?

Vraag Ik vertrek voor een maand naar het buitenland- Vertel mij de makkelijkste wijze om het gebed te verrichten gedurende deze periode. Antwoord Allah zij geprezen. Ten eerste: Als je hebt besloten om op de plaats van bestemming langer dan 4 dagen te verblijven, dan gelden de regels als zijnde bewoner vanaf het moment dat …

Waarom zijn de engelen geschapen?

Vraag Allah heeft voor ons de edele schrijvers (engelen) geschapen die alles wat wij zeggen en horen noteren. Wat is de wijsheid achter hun schepping, terwijl Allah kennis heeft van alles en niets van wat wij geheimhouden of onthullen voor hem verborgen blijft? Antwoord Ten eerste: we zouden vaak achter de wijsheid van zulke zaken …

Trouwen met meerdere vrouwen

Bismilaahi Rahmaani Rahiem Alle Lof is aan Allaah, Soubhanaa Wa Ta`alaa. Wanneer een man fysiek en financieel in staat is om een tweede vrouw te huwen, en beide vrouwen rechtvaardig kan behandelen, dan mag hij volgens de Islam een tweede vrouw huwen. Allaah, Soubhanaa Wa Ta`alaa, zegt (interpretatie van de betekenis): “… huw (dan andere) …

Is het toegestaan om moeder/vaderdag te vieren?

Alle feestdagen die afwijken van de shari’ah-feestdagen zijn nieuwe en verzonnen innovaties die niet bekend waren in de tijd van de vrome Voorgangers. Misschien zijn ze zelfs opgericht door niet-moslims. In dat geval zijn ze naast bid’ah ook nog een imitatie van de niet-moslims*. De shar’ah-feestdagen zijn bekend onder de moslims. Dit zijn Ied ul-Fitr, …

De wijze van het verrichten van de kleine wassing (woedoe)

Inhoudsopgave De handelingen van de woedoe Vrijwillige handelingen tijdens de woedoe Zaken die de kleine wassing ongeldig maken Wat mag een ritueel onreine persoon niet? Belangrijke mededeling. In de naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Als een moslim de kleine wassing wil gaan doen, dan dient hij voordat hij hieraan begint de intentie te …