Hoe moeten wij een familielid dat niet bidt behandelen?

Antwoord: Als hij niet bidt dan dient hij te worden geboycot. Je mag hem niet groeten en ook niet teruggroeten, totdat hij berouw toont. De meest correcte mening onder de geleerden is dat het nalaten van de salaat tot Grote Kufr (ongeloof) behoort, ook al ontkent hij de verplichting ervan niet. De Profeet, salla Allahu …

Wat is de regelgeving over het vieren van verjaardagen?

Antwoord Het vieren van verjaardagen heeft geen oorsprong in de zuivere Shari’ah en is een innovatie in het geloof. De Profeet, salla Allahu alayhie wa salam heeft gezegd: ‘’Degene die iets nieuws toevoegt aan deze zaak van ons wat er niet in hoort, dat zal niet van hem worden geaccepteerd’’ (Al-Bukharie en Moslim). In een …

De Shari ah herzien?

Wat is de regelgeving met betrekking tot iemand die zegt: ‘’Sommige wetten van de Shari’ah (Islamitische wetgeving) moeten nodig onder de loep worden genomen. Ze zijn toe aan verandering omdat ze niet passen bij de ontwikkelingen van deze tijd. Zoals het erfrecht, waarin de man twee keer zoveel krijgt als de vrouw.’’ Wat is de …

Het bezoeken van een waarzegster ivm ziekte

{mosgoogle left}Mijn vader leed voor een lange tijd aan een psychische ziekte, waarvoor hij werd onderzocht in het ziekenhuis. Sommigen van onze familieleden adviseerden ons naar een vrouw te gaan die zou weten hoe ze dit soort ziektes kan genezen. Ze vertelden ons dat de naam van onze vader het enige gegeven is dat zij …

Wat is de regelgeving over het bezoeken van graven en mausoleums?

Het bezoeken van graven bestaat uit twee soorten: De eerste soort: het is toegestaan en gewenst om aanroepingen te verrichten voor de doden en genade voor hen te vragen. Men wordt hiermee aan de dood herinnerd en het is een voorbereiding op het hiernamaals. De Profeet, salla Allahu alayhie wa salam heeft gezegd: ‘Bezoek de …

Moet de zieke vasten?

Alle lof is aan Allah. Wij vragen Allah, de Verhevene, om jou te genezen. Indien er kans op genezing is, dan hoeft je nu niet te vasten, maar de dagen dat je gegeten hebt, dien je nadat je genezen bent in te halen. Allah (interpretatie van de betekenis) zegt: “… maar wie onder u ziek …

Is dit wel een soennitische site?

Een leerkracht zei in de moskee dat je moest uitkijken voor sjiietische sites Is dit wel een soennitische site? Antwoord Dank je wel voor het stellen van deze vraag. Jouw leraar heeft gelijk! Je moet heel goed in de gaten houden welke sites je bezoekt. Er zijn werkelijk vele sites die je beter kunt vermijden. …

Koken en proeven tijdens het vasten

Mag je tijdens de Ramadan soep proeven op zout en dan de soep er terug uit doen? Antwoord Als een vastende persoon het eten wat hij aan het koken is, moet proeven (of smaak goed is, etc..) terwijl hij vast, dan is dat toegestaan, mits niets van het eten zijn keel bereikt. Als hij om …

Het aanraken van de edele Koran

Salamoe alaykom,   Ik heb een vraag over de Koran: Moet je eerst woedoe doen voordat je de Koran vasthoudt of is dat niet verplicht? Antwoord Het aanraken van de edele Koran. De Profeet (vzmh) heeft in zijn brief aan de mensen van Jemen gezegd: “De Koran mag alleen door een reine persoon worden aangeraakt.” …

Mag je taraweeh gezamenlijk thuis bidden?

Salam Alykm, Moge Allah jullie belonen voor jullie inspanning op deze prachtige website. Mijn vraag is als volgt: Mag je taraweeh gezamenlijk thuis bidden? (I.v.m. familie bezoek of andere omstandigheden) Is 8 rak’ahs thuis voldoende? Of is het toegestaan om meer reka’ts te bidden? Mag je je witr gebed bewaren om voor fajr te bidden? …