Mogen moslims beelden van Allah maken?

Nee, dat mogen we niet. Het afbeelden van Allah, de Verhevene, is niet toegestaan. Het maken van afbeeldingen van aardse levende wezens is ook niet toegestaan. Wij dienen in Allah te geloven via zijn tekenen en via de profeten die Hij heeft gestuurd. De eerste Profeet was Noeh en de laatste is Mohammed (vzmh). Indien …

Is Mohammed (vzmh) de zoon van Allah?

Nee, zeker niet. Mohammed is de dienaar van Allah. Het bewijs hiervoor vinden we in de Koran, Soerah Al-isra, vers 1: “Heilig is Hij Die Zijn dienaar bij nacht voerde van de Heilige Moskee naar de Verre Moskee welker omgeving Wij hebben gezegend, opdat Wij hem enkele Onzer tekenen zouden tonen. Voorwaar, Hij is de …

Vieren moslims de geboorte van Mohammed (vzmh)?

Het vieren van een verjaardag – ook de verhaardag van de Profeet (Allah’s vrede en genade zij met hem) – is bid3a. Bid3a, oftewel innovatie, wil zeggen dat je iets nieuws aan de Islam toevoegt en dat is niet toegestaan. De Profeet (Allah’s vrede en genade zij met hem) heeft gezegd: “De beste uitspraak (woord) …

Scheiden van je vrouw omdat je niet van haar houdt of geen gevoelens

Over het algemeen geldt, dat een man van zijn vrouw kan scheiden wanneer hij dat wil. En omdat hij in dit geval niet van haar houd, zou dit een reden kunnen zijn. Weet wel dat wanneer de man het initiatief neemt om te scheiden, dan heeft hij de scheiding in zijn hand en tevens is …

Is een navel piercing haram in de islam?

Indien dit de gezondheid schaadt, dan is het haram. Alles wat je gezondheid schaadt is haram. Maar als het je gezondheid niet schaadt, dan is het toegestaan om zo een navel piercing te plaatsten. De intentie is dat je dit doet om jezelf aantrekkelijker te maken voor je man. Dus let op: we hebben het …

Sjaal binnenshuis dragen, verplicht?

Salaam Alaykom, Mijn schoonmoeder heeft gezegd dat vrouwen een sjaal binnenshuis moeten dragen, anders zouden de engelen niet in het huis binnenkomen. Ze vertelt me ook dat je niet mag schoonmaken op een vrijdag, omdat het een gebedsdag zou zijn. Is dit waar? Antwoord Het dragen van een sjaal binnenshuis, is niet verplicht. En wat …

Is dit nu ook de wil van Allah?

Geachte, Ik ben leerkracht Rooms Katholieke Godsdienst in Vlaanderen. Op onze school hebben we een minderheid moslim leerlingen. Een tijdje terug stierf de moeder van Dafina (15 jaar) in een verkeersaccident. Iemand in de klas van Dafina zei: ‘Is dit nu ook de wil van Allah?’ Als leerkrachten hadden wij geen antwoord. Hopelijk kunnen jullie …

Mag je naar horrorfilms kijken?

Het is verstandig om niet naar films te kijken. Iemand die dat toch doet, wat de reden ook mag zijn, is niet slim bezig. Het leven is immers kort en je dient elke minuut aan aanbidding te besteden. Dat doe je door goede daden te verrichten, zoals halal werken of studeren, de Koran leren lezen …

Gelatine & E-nummers

Allah heeft zijn slaven gezegend door voor hen allerlei soorten voedsel te creëren hier op aarde, en Hij heeft hen toegestaan te eten van alles dat halal en goed is; dit houdt vele dingen in. Allah zegt: “O gij mensen, eet van hetgeen geoorloofd en goed is op aarde en treedt niet in de voetstappen …