Monthly Archives: mei 2007

Wat betekent sama addoenja?

Vraag Wat is sama addoenja? Is dit het Blauwe wat boven overdag gezien kan worden of heeft het een andere kleur? Antwoord In een ayaah heeft Allah gezegd: “Zij zeiden: “Wij komen gewillig.” Zo voltooide Hij hen als de zeven hemelen in twee dagen, en Hij wees elke hemel zijn…

Read more

Wat zijn de soorten vasten?

Wat zijn de soorten vasten? Antwoord: De woorden die in de Arabische taal gebruikt worden voor vasten zijn: “Saum” en Siyâm”. Deze woorden zijn synoniem en betekenen letterlijk “Het zich onthouden”. Volgens de Fiqh, de leer m.b.t. de religieuze voorschriften, betekent vasten: “Het zich onthouden van eten, drinken, roken, en…

Read more

Mag een vrouw alleen reizen?

Vraag

Mag een vrouw van Nederland naar Marokko of naar Mekka (Hadj) met het vliegtuig reizen zonder mahram, aangezien zij er binnen 3 uurtjes al is?

Antwoord

De Profeet (صلى الله عليه وسلم) heeft gezegd: “Een vrouw reist niet, behalve met een mahram.”

En Sheikh Mohammed Ibn Saalih Al-‘Oetaymin heeft gezegd:
Haar Hadj is geldig, maar haar daad en haar reis zonder een mahram zijn niet toegestaan, en ze zijn daden van ongehoorzaamheid tegenover Allah en Zijn Boodschapper (صلى الله عليه وسلم).

De mahram voor een vrouw is haar echtgenoot, of een volwassen mannelijk familielid waarmee de vrouw nooit wettig kan trouwen.

Binnen de wettelijke bepaling van de Islamitische wetgeving is er een wet die voorschrijft dat de moslim vrouw geen lange reizen (iets meer dan 70 km) in haar eentje mag maken. De reden is: veiligheid en bescherming van de moslim vrouw.
Abu Said al-Khudri heeft overgeleverd dat de Profeet (صلى الله عليه وسلم) zei: ‘Laat geen enkele vrouw alleen reizen voor meer dan drie dagen (70 km) tenzij haar echtgenoot of mahram met haar is.’ (Moeslim)

Maar er bestaat een kleine groep van juristen die specifiek t.b.v. de Hadj toestaan dat de vrouw zonder mahram reist, maar wel in een groep (van vrouwen) waardoor haar veiligheid gegarandeerd blijft. Deze uitzondering is alleen in zaken voor de Hadj, en niet voor andere reizen!

Read more

Wat is berouw?

Berouw (Tawbah). Geplaatst op 03 juli ’02 Het Arabische woord voor berouw is Tawbah, welke letterlijk vertaalt wordt met terugkeren betekent. Berouw betekent zich verwijderen van wat Allah heeft verboden en terugkeren naar wat Hij heeft bevolen. Allah heeft de gelovigen aangemoedigd om te berouwen met oprecht berouw. “O gij…

Read more

Het bewegen van de vinger in de tashahhoed

Moet je tijdens de tashahhoed de rechter wijsvinger bewegen? Eigenlijk verwacht ik een antwoord met bewijs, omdat ik weet dat er eenmeningsverschil is onder de geleerden. Het volgende is overgeleverd door Moeslim, Aboe ‘Awanaah en ibn Choezaimah:“Hij (de Profeet صلى الله عليه وسلم) strekte zijn linker handpalm op zijn linker…

Read more

Waarom is riba haram?

Definitie: de betekenis van het woord rente (riba) in het Arabisch is vermeerderen, hier mee word bedoeld dat de kapitaal wordt vermeerderd ongeacht het percentage.

In feite is rente volgens de omschrijving in het dikke van Dale onder het woord woeker onwettig winst door misbruik van de nood van een ander.
Door de jaren heen heeft het Westen zijn visie over het leven veranderd (het ontstaan van de kapitalistische ideologie) waardoor een andere benaming van diverse dingen en zaken is ontstaan. Daarom word er niet meer over woeker gesproken maar over rente zodat de negatieve aspecten worden uitgesloten om zodoende de mensen te misleiden.

Hukmu shari3ie (het goddelijke oordeel):

Allerlei soorten van rente is absoluut haram (verboden/zondig)

Het bewijs (ed-deliel):

Uit de Heilige Koran: Allah (عز وجل) heeft gezegd:

“Zij die de woeker verteren zullen alleen maar opstaan zoals hij opstaat die de door de aanraking van de satan in elkaar geslagen wordt. Dat komt omdat zij zeiden; handel is gelijk aan woeker. Maar Allah heeft de handel toegestaan en de woeker verboden. En hij tot wie een aansporing van zijn Heer komt en er dan mee ophoud, mag houden wat hij al heeft verworven. Zijn zaak wordt naar Allah verwezen. Maar wie het weer doen, zij zijn het die in het vuur thuishoren; zij zullen daarin altijd blijven.” (zie vertaling v.d. betekenis van soerah Al-Bakarah: 275)

“Jullie die geloven! Vreest Allah en ziet af van de woeker die nog over blijft, als jullie gelovig zijn. Als jullie het niet doen, voorziet dan oorlog van Allah en zijn gezant, maar als jullie berouw hebben, dan mogen jullie je kapitaal behouden. Doet niemand onrecht aan en onderga geen onrecht.” (zie vertaling v.d. betekenis van soerah Al-Bakarah: 278, 279)

Uit de Soennah:

Van Jabir ibnu Abdullah: de Boodschapper van Allah (صلى الله عليه وسلم) heeft gezegd:
“vervloekt is degene die rente (riba) ontvangt en aan anderen geeft en degene die als getuigen optreden en die genen die het noteert.” (overgeleverd door Boecharie, Moeslim, Ahmed, Abu Daoued, Tirmizie)

Van Abdullah ibnu Mes3oed: de Profeet (صلى الله عليه وسلم) heeft gezegd: “De riba is 73 soorten de aller lichtste is gelijk aan de gene die geslachtsgemeenschap heeft met zijn moeder.” (overgeleverd door El-Hakim)

Van Abdullahi ibnu Handhala: de Boodschapper van Allah (صلى الله عليه وسلم) heeft gezegd: “Iemand die van één Dirhem rente eet terwijl hij dat weet is erger dan het plegen van 36 keer overspel.” (Overgeleverd door Ahmed ibnu Hambel Et-tabarani)

En Allah weet het beste

Wat betreft het schenken van de riba aan armen etc..
Let op: Onderstaande is niet ons standpunt.

De geleerden verschillen hierover van mening.


De Geleerden van het Permanente Comité voor het Uitgeven van Fatwa’s hebben gezegd:

De rente die een bank betaalt aan de klanten op het geld dat zij storten, wordt als riba (woeker) beschouwd. Het is niet toegestaan om gebruik te maken van deze rente en de klant moet berouw tonen aan Allah voor het storten van zijn geld op rentegebaseerde banken. Hij moet het geld dat hij gestort heeft en de rente wegnemen, het originele bedrag houden en het bijkomende bedrag aan liefdadigheid schenken, aan de armen en behoeftigen of voor het renoveren van openbare faciliteiten enz.

Fataawa Islamiyyah, 2/404

En Shaykh ‘Abd al-‘Aziz ibn Baaz (rahimahullah) heeft gezegd:

{mosgoogle left}Met betrekking tot de rente die de bank jullie geeft: geef het niet terug aan de bank en houd het niet maar geef het uit aan liefdadigheidsdoelen zoals de armen, het renoveren van openbare wasruimtes, schuldenaars helpen die hun leningen niet af kunnen betalen, enz. Fataawa Islamiyyah, 2/407

De geleerden verschillen hierover van mening.

En Allah weet het beste

Bron: Islam Q&A

 


 

Read more

Is roken verboden?

In de tijd van de Profeet (صلى الله عليه وسلم) waren er geen sigaretten. Echter de Islam is gekomen met algemenen regels die alles wat het lichaam schaadt verbieden. Dit geldt ook voor alle zaken die de buren last bezorgen of geldverkwisting inhouden. Hierna volgen enkele bewijzen die duiden op…

Read more

Kamelenvlees en de kleine wassing

Vraag Asalam ualaykum.Dit heb ik op een ander website gelezen: “wat maakt de wasing voor het gebed ongeldig”. Er werd de Profeet (VZMH) gevraagd: “moeten wij de kleine wassing doen na het eten van kamelenvlees? “Hij antwoordde: “ja.” (Overgeleverd door Musliem). Maar ik vond er geen info bij vermeld omtremt…

Read more