Hoe verricht een zieke of iemand die moeilijk kan staan het gebed?

‘Imran ibn Hoessain zei, “Ik had last van aambeien, dus ik vroeg erover aan de Boodschapper van Allah en hij zei; Bid staande; als je dat niet kan, dan zittend; als je dat niet kan, bid dan op je zijde liggend.” (Al-Boecharie, Aboe Daawoed en Ahmad.) ‘Imran ibn Hoessain zei ook: “Ik vroeg hem (vzmh) …

Wat betekent sama addoenja?

Vraag Wat is sama addoenja? Is dit het Blauwe wat boven overdag gezien kan worden of heeft het een andere kleur? Antwoord In een ayaah heeft Allah gezegd: “Zij zeiden: “Wij komen gewillig.” Zo voltooide Hij hen als de zeven hemelen in twee dagen, en Hij wees elke hemel zijn werk aan. En Wij versierden …

Wat zijn de soorten vasten?

Wat zijn de soorten vasten? Antwoord: De woorden die in de Arabische taal gebruikt worden voor vasten zijn: “Saum” en Siyâm”. Deze woorden zijn synoniem en betekenen letterlijk “Het zich onthouden”. Volgens de Fiqh, de leer m.b.t. de religieuze voorschriften, betekent vasten: “Het zich onthouden van eten, drinken, roken, en geslachtsgemeenschap, alsmede van algemeen verboden …

Mag een vrouw alleen reizen?

Vraag Mag een vrouw van Nederland naar Marokko of naar Mekka (Hadj) met het vliegtuig reizen zonder mahram, aangezien zij er binnen 3 uurtjes al is? Antwoord De Profeet (صلى الله عليه وسلم) heeft gezegd: “Een vrouw reist niet, behalve met een mahram.” En Sheikh Mohammed Ibn Saalih Al-‘Oetaymin heeft gezegd: Haar Hadj is geldig, maar …

Wat is berouw?

Berouw (Tawbah). Geplaatst op 03 juli ’02 Het Arabische woord voor berouw is Tawbah, welke letterlijk vertaalt wordt met terugkeren betekent. Berouw betekent zich verwijderen van wat Allah heeft verboden en terugkeren naar wat Hij heeft bevolen. Allah heeft de gelovigen aangemoedigd om te berouwen met oprecht berouw. “O gij gelovigen, wendt u tot Allah …

Het halaal zijn van gelatine, mono -en dygliceriden e.d.

Het halaal zijn van gelatine, mono -en dygliceriden e.d.(Volledig overgenomen van een les geven door Sheikh Muhammad Bazmool. Fatwa gegeven door Sheikh al-Albaani) Istihala is wanneer iets rein wordt. Het was najis (onrein) maar het is nu taahir (rein). Een goed voorbeeld is maitah (kadaver van een dier); het is najis, maar zou het verbranden …

Het bewegen van de vinger in de tashahhoed

Moet je tijdens de tashahhoed de rechter wijsvinger bewegen? Eigenlijk verwacht ik een antwoord met bewijs, omdat ik weet dat er eenmeningsverschil is onder de geleerden. Het volgende is overgeleverd door Moeslim, Aboe ‘Awanaah en ibn Choezaimah:“Hij (de Profeet صلى الله عليه وسلم) strekte zijn linker handpalm op zijn linker knie, balde al de vingers …

Waarom is riba haram?

Definitie: de betekenis van het woord rente (riba) in het Arabisch is vermeerderen, hier mee word bedoeld dat de kapitaal wordt vermeerderd ongeacht het percentage. In feite is rente volgens de omschrijving in het dikke van Dale onder het woord woeker onwettig winst door misbruik van de nood van een ander. Door de jaren heen …

Is roken verboden?

In de tijd van de Profeet (صلى الله عليه وسلم) waren er geen sigaretten. Echter de Islam is gekomen met algemenen regels die alles wat het lichaam schaadt verbieden. Dit geldt ook voor alle zaken die de buren last bezorgen of geldverkwisting inhouden. Hierna volgen enkele bewijzen die duiden op het verbod van roken: Allah …

Kamelenvlees en de kleine wassing

Vraag Asalam ualaykum.Dit heb ik op een ander website gelezen: “wat maakt de wasing voor het gebed ongeldig”. Er werd de Profeet (VZMH) gevraagd: “moeten wij de kleine wassing doen na het eten van kamelenvlees? “Hij antwoordde: “ja.” (Overgeleverd door Musliem). Maar ik vond er geen info bij vermeld omtremt het waarom? Ik hoop die …