Monthly Archives: maart 2007

Mag je je wenkbrauwen weghalen?

Vraag Ik heb doorgetrokken wenkbrauwen, en ik vraag me af of je dat weg maghalen of niet. Shoekran Antwoord Als wij jouw vraag goed begrijpen, dan bedoel je met weghalen ‘het epileren van de wenkbrauwen’. Als dat juist is, dan met Allah’s wil, luidt het antwoord als volgt;Het epileren van…

Read more

Ik ben een jongen en voel me aangetrokken tot mannen

Ik ben een jongen van 19 jaar oud. En ik vind het raar dat ik ook op jongens val. Hoe zou het komen? Waarom ben ik degene die dit moet mee maken? Ik heb er echt niet om gevraagd? Als ik mocht kiezen, zou ik natuurlijk voor hetero gevoelens gaan. Ik wil wel alles leren over de islam omdat ik ook zo ben opgevoed. Maar ik neem meestal afstand van moskeeën en bijeenkomsten. Want ik ben bang dat ze er achterkomen dat ik ook iets voel voor mannen. Mijn grootste vraag is nu: hoe reinig ik mijn hart van deze gevoelens voor mannen? Dit is heel belangrijk voor mij, want ik wil echt niet naar de HEL gaan.

Read more

Mag een vrouw in de Islam dansen?

Vraag

Assalamoe 3aleikom

Ik had laatste een discussie met een zuster en het gaat over het volgende: Mag een vrouw in de Islam dansen? Ik hoop dat u me kunt helpen. Ik zou graag een overlevering willen waar dat staat of een vers uit de quran.

wa3aleikomo salaam

Antwoord

Assalaam aleikoem wa rahmatoe Allah wa barakatoeh

Beste zuster,

Allereerst bedankt voor je vertrouwen in ons. We zullen proberen jouw vraag zo goed mogelijk te beantwoorden, insha Allah.

Deze vraag was eerder gesteld bij ons in de moskee, vandaar dat ik de website van al-yaqeen heb geraadpleegd en ik daarop mijn antwoord baseer, insha Allah!

Read more

Ik heb de kalimah uitgesproken. Betekent dit nu dat ik Moslim ben?

Vraag

Hallo,

Op het internet las ik dat iedereen die de kalimah uitspreekt en ernaar
handelt, als Moslim moet worden beschouwd. Ik heb in mijn gebed tot Allah, de kalimah uitgesproken (vertaald naar het Nederlands: Er is geen God behalve Allah en Mohammed is Zijn boodschapper). Betekent dit nu dat ik Moslim ben (ik gedraag me wel als Moslim). Kan ik nu bidden tot Allah? Mag ik in mijn gebed tot Allah steun vragen voor een familie die deze behoeft?

Antwoord

Wa aleikoem assalaam broeder,

We zullen zo goed mogelijk deze vraag proberen te beantwoorden insha Allah. Wanneer wij dingen zeggen die niet goed zijn, vergeef ons dan insha Allah! En moge Allah ons dan ook vergeven ameen!

Dan hier het antwoord op de vraag:

Assalaam aleikoem,

Allereerst bedankt voor je vertrouwen in ons. Wij zullen proberen om jou
vraag zo goed mogelijk te beantwoorden, insha Allah!

Als ik het goed begrijp, heb jij de kalimatoe shahada uitgesproken,
alhamdoelilah! Verder vertel je ook dat je de kalimatoe shahada niet alleen hebt uitgesproken, maar er ook naar handelt, alhamdoelilah!
Zoals je misschien al weet is de Islam op vijf zuilen gebouwd, zoals vermeld wordt in Boecharie en Moeslim. Via de zoon van Omar, moge Allah tevreden over hem zijn, werd overgeleverd dat de Profeet (عليه السلام) heeft gezegd:

“De Islam is op vijf (zuilen) gebouwd: de shahada ( de getuigenis dat
niemand het recht heeft aanbeden te worden behalve Allah en dat Mohammed de boodschapper van Allah is), het verrichten van de salaat (gebed), de zakat betalen, saum ( het vasten ) tijdens de maand ramadan en de hadj, de pelgrimtocht naar het huis.”

Het uitspreken van de shahada alleen maakt jou nog geen moslim, wanneer deze woorden alleen met de tong worden uitgesproken. Het is heel belangrijk dat iemand ook echt de betekenis van deze woorden in zijn of haar hart voelt en er dus naar handelt. Het handelen bestaat uit de oprechte aanbidding van Allah, alleen, het geloof dat Hij (عز وجل) de Enige is aan Wie deze aanbidding toekomt en dat de aanbidding van anderen, buiten Hem, ontrecht is.

Een van de vormen van aanbidding van Allah en tegelijkertijd de tweede zuil in de Islam, is het verrichten van het gebed, de salaat. Dus wanneer je de kalimatoe shahada hebt uitgesproken, is het ook verplicht om te bidden en is het dus zeker ook voor jou toegestaan.

Smeekbeden verrichten is ook een vorm van aanbidding van Allah en is
dus ook toegestaan voor jou. Je kunt de smeekbeden opzeggen in je gebed, na je gebed, maar ook gewoon wanneer je wil. Het kan dus op elk gewenst moment. Het dichtst bij Allah ben je echter in je gebed, wanneer je in de sjoejoed zit, de knieling waar jou hoofd de grond raakt, ook dan zou je eventueel een doe’a (smeekbeden) kunnen zeggen voor de familie die dit behoeft.

Ik raad jou aan de vijf dagelijkse verplichte gebeden te verrichten. Dit
behoort immers tot het geen wat jou een moslim maakt. Moeslim heeft in zijn sahieh overgeleverd dat Djaabir, moge Allah te vrede over hem zijn, het volgende heeft gezegd:

“Ik heb de boodschapper van Allah horen zeggen: tussen een man en afgoderij en ongeloof is het nalaten van het gebed.”

En in een andere overlevering van Boereejdah leverde hij over dat de
Boodschapper van Allah, vrede zij met hem, gezegd heeft:

“Het verschil tussen ons en hen is het gebed. Diegene die het gebed nalaat heeft ongeloof gepleegd.”

Dit om de belangrijkheid van het gebed aan te geven.

{mosgoogle left}Ik hoop insha Allah dat ik jou voldoende heb geïnformeerd en dat dit eenantwoord is op jouw vraag, insha Allah

Wa aleikoem assalaam

Beantwoord door: Oem Tasnime
Bron: Boecharie en Moeslim

Read more

Wat kun je vertellen over de dien?

Wat is de religie (dien), die Allah s.w.t. heeft bevolen te volgen?Het is al-hanifiyya, de weg van Ibrahiem. Allah heeft gezegd: “Zeker, de (enige) religie bij Allah is de Islam.” Koran 3 vers 19. En ook in dezelfde soerrah, vers 85 lezen we: “En wie een andere godsdienst zoekt dan…

Read more

Hoeveel eisen heeft al-ibadah?

Al-ibadah heeft drie eisen. De eerste eis is een oprechte wil. Dit is een vereiste voor het bestaan van ibadah. De tweede eis is (ichlaas) zuivere intentie voor Allah. De derde eis is dat de ibadah moet overeenkomen met de wetgeving van Allah (sha3r). de tweede en derde eis zijn…

Read more