Ik ben zwanger en mijn man wil dat ik de zwangerschap beeindig…

Vraag Graag wil ik weten hoe het zit met kinderen krijgen binnen een huwelijk. Mag je aan geboortecontrole doen zonder toestemming van je echtgenoot? Of mag je zwanger raken zonder toestemming van je echtgenoot? Ik ben nu zwanger en mijn man wil dat ik de zwangerschap beëindig. Hij gelooft dat ik met opzet zwanger ben …

Hij gaf mij talaaq en een minuut later had hij al spijt

Vraag Mijn man is heel erg jaloers. Hij gaf mij talaaq en een minuut later had hij al spijt. Op het moment dat hij die uitspraak deed, was hij boos. We houden heel erg veel van elkaar en we hebben een baby. Wat moeten we doen?Antwoord Salaam, Men denkt dat scheiden binnen de Islam heel …

Slotwoord

Middels dit artikel heb ik geprobeerd om geïnteresseerden kennis te laten maken met de geschiedenis van wetenschap en techniek in de Islam. Door het gebrek aan Nederlandstalig materiaal was ik genoodzaakt om grotendeels te werken met Turks, Engels en Duitstalige werken wat de nodige problemen met zich meebracht. Het was een ware beproeving om niet-Nederlandstalige …

Ibn Fadlan en de Vikingen

The 13th warrior, Ibn Fadlan, door Antonio Banderas Ibn Fadlan was de secretaris van de afvaardiging van de kalief in Bagdad aan de koning van de Bulgaren, een Turks volk dat ontvankelijk was gebleken voor de islam. Ondanks de toestroom van vikingen stond de markt van Bulgar nog onder gezag van de koning, en Ibn …

Islamitische Wereldreizigers

IBN BATTUTA: Een Marokkaanse Wereldreiziger “Ik ben zojuist teruggekeerd van Almeria in Spanje. Uw Marokkaanse collega Fès zond mij een goudstaaf, ongetwijfeld uit Soedan, met de opdracht Spaanse zijde voor u te kopen. Ik geloof niet dat dit een goed idee is en in plaats daarvan zend ik u het goud terug. Tegelijkertijd zond een …

De Banu Musa (Gebroeders Musa)

Het eerste tastbare bewijs voor de ontwikkeling van fijne technologie in de Islam wordt gegeven door het “boek van ingenieuze apparaten” van de Banu Musa ( Gebroeders Musa) geschreven in het midden van de negende eeuw in Bagdad. Het werk genoot een grote reputatie in de middeleeuwse Islam. In het boek worden meer dan honderd …

Islamitische Technologie

Islamitische geleerden in de middeleeuwen hielden zich niet alleen bezig met de “wetenschappen” wiskunde, astronomie en geneeskunde maar ook met technologische ontwikkelingen op het gebied van civiele techniek, werktuigbouwkunde, fijn mechanische techniek en mijnbouw. Ze bouwden dammen en bruggen, legden geavanceerde irrigatiesystemen aan en ontwikkelden allerlei soorten werktuigen, machines, uurwerken en andere apparaten voor zowel …

Alchemie in Europa

De ideeën van Alchemie over dood en hergeboorte waren voornamelijk populair tussen Sufi’s ( Moslims op het mystieke pad) en Kabbalisten ( volgelingen van het mystieke pad van het jodendom). Deze concepten vonden vruchtbare bodem vooral tussen Christenen door hun sterke geloof in de dood en terugkeer van Christus. De Bijbel zegt ‘’als een mens …

De ontwikkeling van de wetenschap van scheikunde door Moslim alchemisten

Deze lange traditie van alchemie weerspiegelde de behoefte van de mens om de fysieke wereld te combineren met de spirituele. Deze traditie vond vruchtbare aarde in Islamitische landen. In een zoektocht naar de pure steen der filosofen, voerden ze experimenten uit en noteerden die later weer als belangrijke bouwstenen voor scheikundige experimenten. Terwijl alchemie in …

Scheikunde in de Islam

Alchemie wordt beschouwd als wetenschap en als kunst. Het houdt zich bezig met verandering van natuurlijke dingen of stoffen, zowel in fysieke als spirituele zin. Alchemisten poogden een mengsel te maken dat ze elixer noemden of steen der filosofen, waarvan zij geloofden dat het ze mogelijk zou maken om metalen zoals tin, kwik of lood …