Monthly Archives: december 2006

De corrigerende tik

Een andere groep moslimgeleerden let meer op het plaatsen van dit koranvers in een bepaalde context. Zo wijzen zij erop dat het lichtelijk slaan van een vrouw alleen kan voorkomen in een relatie waarbij enerzijds de man aan al zijn plichten heeft voldaan en een rechtschapen karakter heeft en anderzijds…

Read more

Het woord ‘slaan’

De discussie onder moslimgeleerden varieert van de betekenis van het woord ‘slaan’ tot het plaatsen van het betreffende vers in een bepaalde context. Een aantal geleerden is van mening dat het woord ‘slaan’ in het Arabisch meerdere betekenissen kan hebben. Zo zou het woord daraba wat over het algemeen wordt…

Read more