Moet ik me eerst wassen voordat ik moslim kan worden?

Toen Thamaamah moslim wilde worden heeft hij eerst de grote wassing verricht, daarna is hij naar de Profeet (vzmh) gekomen om zich te bekeren. Toen Qais ibnoe Asim moslim werd heeft de Profeet (vzmh) hem bevolen zich te wassen met water en sidr (een soort plant).De voorgaande overleveringen laten ons zien dat men de grote …

Mag de niet-moslim een vertaalde Koran aanraken?

De vertaling van de Koran is in werkelijkheid een interpretatie van de betekenis van de Koran zelf. De niet-moslim mag deze Koran aanraken op voorwaarde dat hij de betekenis van de Koran wil begrijpen en hier nut uit wil halen en dat het hem vervolgens zal aanzetten om moslim te worden.

Resterende ramadan-dag meevasten

Wanneer iemand moslim wordt tijdens één van de dagen van Ramadan, moet hij het resterende deel van de dag verder mee vasten? Wanneer een niet-moslim moslim wordt tijdens een dag in de maand Ramadan, moet hij voor de rest van deze dag vasten. Vanaf dit moment behoort hij tot de mensen voor wie het vasten …

Gebed inhalen …

Wanneer iemand moslim wordt tijdens de tijd van een bepaald gebed, moet hij dan het vorige gebed inhalen? Ja, diegenen die moslim wordt voor zonsondergang moet het middag en namiddag gebed verrichten, want de tijd van deze gebeden wordt als een tijd beschouwd in ongewone situaties. Wie aan het einde van de nacht moslim wordt …

Mag je vlees eten dat door een Christen geslacht wordt?

Oorspronkelijk mag men datgene wat de christenen geslacht hebben eten, mits geslacht in de naam van God. Net zoals het vlees van het dier dat de Moslim geslacht heeft, omdat Allah gezegd heeft: “En het voedsel van de mensen die het boek werden gegeven is jullie toegestaan” Voorbeeld: het eten van rund of kippen vlees …

Van je niet-moslim vrouw scheiden?

Moet de nieuwe moslim van zijn echtgenote scheiden wanneer zij geen moslim wil worden? Hij mag haar als vrouw behouden wanneer zij tot de mensen van het Boek behoort. Dat wil zeggen dat de vrouw een ware christen of een ware jodin is. Allah zegt:  “En de eerbare vrouwen van diegenen aan wie het boek …

Moet een nieuwe moslim zijn naam veranderen in een Islamitische naam?

Er is geen bewijs binnen de Islamitische wetgeving dat iemand die zich bekeert heeft, zijn naam moet veranderen. Dit is enkel het geval wanneer de Islamitische wetgeving dit eist. Bijvoorbeeld wanneer een naam betekent dat men een dienaar is van anderen dan Allah, zoals: Dienaar van de maan, zon of iets dergelijks. Of wanneer een …

Nagels, snor- en okselharen…

Moet de nieuwe moslim zijn nagels en snor kort houden en zich ontdoen van oksel- en schaamhaar? Dit dient te gebeuren wanneer het nodig is. Wanneer de nagels, schaamhaar, okselhaar en snor van de nieuwe moslim te lang zijn moet hij deze knippen volgens de manier waarop het voor ieder moslim voorgeschreven is.

Besnijden om goede Moslim te zijn

Moet ik me laten besnijden om een goede moslim te zijn? Antwoord: De besnijdenis is een verplichting zolang het niemand van de Islam afschrikt. De Profeet (vzmh) heeft tegen een nieuwe moslim gezegd: “verwijder je van je haar van ongeloof en laat je besnijden”. Een bevel duidt op een verplichting. Wanneer men echter denkt dat …