Waarvoor is niet iedereen Moslim?

Als Islam de godsdienst die door Allah is geaccepteerd, waarom heeft Allah niet iedereen moslim gemaakt? We kunnen Allah niet vertellen wat Hij wel of niet moet doen. Allah is God en wij zijn Zijn schepselen. Islam is de godsdienst van alle profeten en alle gelovigen sinds de tijd van Adam. Islam betekent overgave aan …

Is Islam Mohammedanisme en zijn moslims mohammedanen?

Het is verkeerd om Islam Mohammedanisme te noemen om de volgende redenen: Islam is niet door Mohammed bedacht. Mohammed was een Profeet die door Allah naar de mensheid is gezonden. Moslims noemen zich zelf Moslims en hun religie noemen is Islam. Het is niet gepast om iemand anders te noemen dan hij zich zelf noemt. …

Islam en het verbranden van het lijk

Als het lijk van iemand wordt verbrand, is dit voor hem een redding van de bestraffing op de Dag van Opstanding? Neen. Een dood lichaam voelt geen pijn. Beloond of gestraft worden op de Dag van Opstanding is voor levende lichamen. Allah zegt: “Proeft dan (de bestraffing), omdat jullie de ontmoeting op deze Dag vergaten.” …

Is waarzeggen in de Islam toegestaan?

Neen. Niemand kent de toekomst en het onzichtbare behalve Allah. Het geloven in datgene wat een waarzegger zegt of doet is niet toegestaan. Het waarzeggen is slechts een bijgelovige daad. Het is een daad van bedrog, welk is niet toegestaan in de Islam. Het waarzeggen, verwikkelt je met afgoderij. Want een waarzegger zegt de toekomst …

Wie heeft de Koran geschreven?

De Koran is het boek dat geopenbaard is door Allah aan Profeet Mohamed. De engel Gabriel bracht de teksten aan Mohamed over. De Koran is het woord van God en dat geldt voor elke zin, elk woord, elk letter. Vanaf het eerste moment en tot het laatste moment van de openbaring, een periode van 23 …

Kan een mens leven in veiligheid en geluk zonder de leiding van Allah?

Neen. De mens kan niet bepalen wat een goede of slechte daad is, wat goed en fout is, wat is toegestaan en wat verboden is. Verschillende mensen hebben verschillende ideeën m.b.t. deze zaken. Verschillende mensen hebben ook verschillende houdingen. De enige betrouwbare leiding is die van de Schepper van de mensen: Allah. Allah zegt in …

Hoezo is de Koran het laatste woord van Allah?

De Koran zegt dat Profeet Mohamed de laatste profeet is, een logisch feit dat ons vertelt dat Koran de laatste openbaring van God is. Verder, wordt de komst van Profeet Mohamed verkondigd in het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Voor meer details, lees het boek ‘The Truth about Jesus Christ’. Allah zegt in de …

Wat is het verschil tussen Islam, Geloof en Iman?

Islam is de eerste stap. Het begin van de Islam is te getuigen dat er geen god is dan Allah en dat Mohammed de profeet van Allah is. Wanneer iemand deze twee getuigenissen uitspreekt, dan wordt hij of zij moslim. Vervolgens dient hij of zij zich te houden aan de vijf pilaren van de Islam. …

Is Mohammed de laatste profeet die door Allah is gestuurd?

Ja, Hij is de laatste Profeet. God zegt in de Heilige Koran: “Mohamed is niet de vader van één van jullie mannen, maar hij is de Boodschapper van Allah en de laatste van de Profeten. En Allah is Alwetend over alle zaken.” [33:40]. Mozes heeft niet gezegd dat hij de laatste profeet zou zijn. Ook …

Kan perfectie in gehoorzaamheid door een persoon worden bereikt?

Het kan moeilijk zijn, maar het is niet onmogelijk. Allah vraagt ons in de Koran om Hem zo goed mogelijk te gehoorzamen. De beloning van iemand die gehoorzaam is, is het paradijs en een persoon die ongehoorzaam is, wordt gestraft in de hel.