Monthly Archives: oktober 2006

Is waarzeggen in de Islam toegestaan?

Neen. Niemand kent de toekomst en het onzichtbare behalve Allah. Het geloven in datgene wat een waarzegger zegt of doet is niet toegestaan. Het waarzeggen is slechts een bijgelovige daad. Het is een daad van bedrog, welk is niet toegestaan in de Islam. Het waarzeggen, verwikkelt je met afgoderij. Want…

Read more